Diplomové práce 2006

From DCEwiki
Revision as of 12:49, 27 August 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
209 Čermák Miroslav Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení
210 Hruška Martin Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního sv
211 Molitoris Peter Úsporný autopilot
212 Mráz Přemysl Řízení technologického procesu pomocí PLC
213 Smetana Miloš Inteligentní regulátor pro klimatizaci
214 Herm Ota Návrh a realizace řídicí jednotky servomotorů pro model
215 Ivánek Tomáš Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW
216 Kovačik Petr Robotičtí fotbaloví hráči
217 Krikl Pavel Master Profibus DP v FPGA
218 Marek Stanislav Zařízení podporující komunikační protokol CANopen
219 Matiášek Petr Komunikace Profinet IO
220 Novotný Jiří Portování OS Linux na průmyslový mikropočítač a jeho
221 Slezák Michal Model domovní automatizace
222 Šťavík Ondřej OPC Server
223 Šremer Martin Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí J
224 Vacula Martin Dálkové sledování vozu GSM technologiemi