Bp 57 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:50, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Černá skřínka do automobilu[edit]

Autor: Ladislav Růžička

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce popisuje návrh „Černé skřínky“ do auta. Jádrem zařízení je procesor PXA255 od firmy Intel, který je zabudován na zásuvném modulu. Na modulu je nainstalován operační systém Linux 2.4. Hlavními obvody zařízení jsou rozhraní pro USB Host (pomocí, níž bude k desce připojena kamera), rozhraní pro komunikaci s automobilem je sběrnice CAN (Controller Area Network) a sada akcelerometrů a A/D převodníků. Návrh se skládá z několika částí : 1. určení parametrů zařízení, 2. výběr vhodné kamery (vyhovujícím našim požadavkům), 3. návrh zvoleného zařízení a jeho realizace. Pro lepší ilustraci je práce doplněna přílohami.

Bp 2006 ruzicka ladislav.pdf