Bp 382 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:23, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulátor výrobní linky[edit]

Autor: Jan Herzán


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tato práce je věnována problematice počítačové simulace výrobních linek. Práce se nejprve zabývá analýzou obecné výrobní linky a jejich parametrů. Na základě této analýzy je navržena metodika simulování obecné výrobní linky. Pro vytvoření simulátoru bylo použito matematického aparátu Petriho sítí. Za pomoci této sítě umí simulátor realisticky napodobovat vlastnosti linky. Navržený přístup je implementován v jazyce C#. Dále práce obsahuje výsledky testování pro jednu výrobní linku a vyhodnocení dosažených výsledků.


Bp 2013 herzan jan.pdf