Bp 358 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem

Autor: Pavel Jícha


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá možností využití lineárního elektrického motoru v systému tlumení automobilu jako semiaktivního tlumiče.Pro použití lineárního elektrického motoru jako semiaktivního tlumiče je zapotřebí, aby umožňoval plynulou změnu konstanty tlumení. Vhodným řízením proudu motoru pro takové chování se také tato práce zabývá. Pro ověření vlastností semiaktivního systému tlumení je použit čtvrtinový model automobilu. Tento model simuluje odpružení jednoho kola automobilu a čtvrtiny hmotnosti automobilu. Pro semiaktivní tlumení jsou posouzeny čtyři strategie řízení konstanty tlumení. Následně jsou porovnány vlastnosti tlumení řízeného nejlepší z nich s vlastnostmi pasivního tlumení.


Bp 2012 jicha pavel.pdf