Bp 33 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Identifikace proudového motoru pro model letadla

Autor: Miroslav Hájek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem bakalářské práce bylo dostupnými metodami identifikovat proudový motor pro model letadla a navrhnout regulátor otáček. Pro identifikaci turbíny byl vytvořen program v jazyce C#, který měl na starosti vizualizaci dat. Data odečítal přípravek s mikrokontrolerem HC12, který byl použit kvůli přesnému časování a představoval spojnici mezi počítačem a turbínou. Komunikace probíhala na sběrnici RS232.

Bp 2006 hajek miroslav.pdf