Bp 322 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:17, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh regulátorů typu lead/lag zajišťující amplitudovou a fázovou bezpečnost[edit]

Autor: Zábojník Jan


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit v MATLABu soubor procedur, který by umožňoval grafický návrh optimálních regulátorů typu lead/lag s ohledem na požadovanou fázovou a amplitudovou bezpečnost. Implementovaná metoda návrhu je aplikovatelná na libovolný stabilní model soustavy - jeho přenos. Je založena na frekvenční metodě návrhu, která využívá tvarování Bodeho charakteristiky otevřené smyčky podle zadané fázové a amplitudové bezpečnosti. Nalezené regulátory jsou v uživatelské aplikaci znázorněny jako křivky v rovině, přičemž všechna řešení splní uživatelem zadané požadavky na fázovou a amplitudovou bezpečnost. Metoda, která vznikla na základě hledání univerzální metodiky návrhu lead/lag regulátorů, je dále obohacena o automatický výběr optimálních řešení, beroucí v úvahu polohou dominantních pól a nul regulátorů. Díky této práci byl rozšířen jednoduchý nástroj, který vznikl v rámci bakalářské práce na blízké téma, o návrh optimálních lead/lag regulátorů.


Bp 2010 zabojnik jan.pdf