Bp 295 cz

From DCEwiki
Revision as of 08:57, 11 March 2010 by Petrasva (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Bezdrátový přenos Zigbee

Autor: Jiří Šedivý

Bakalářské práce 2010


Tématem bakalářské práce je technologie bezdrátového přenosu dat Zigbee, jejíž nasazení se předpokládá hlavně pro úsporné senzorové sítě a automatizaci. Cílem práce je seznámení se se standartem, nastavení bezdrátových modulů a měření jejich přenosových vlastností. Na předchozí text navazuje formulace demonstrační úlohy do cvičení pro bezdrátový přenos dat.