Bp 266 cz

From DCEwiki
Revision as of 02:22, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Vložení odkazů na PDF.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rozvrhování pomocí lokálního prohledávání[edit]

Autor: Heincl Roman

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou rozvrhování pomocí lokálního prohledávání, nastudování programovacího jazyka COMET a aplikace znalostí při vlastním řešení rozvrhovacího problému. COMET je inovativní objektově orientovaný jazyk vyvinutý pro potřeby řešení rozvrhovacích problémů, jakým je např. plánování průmyslové výroby a minimalizace nákladů na ni. Hlavní výhodou jazyka COMET je separace modelu a prohledávání jako takového.

Bp 2009 heincl roman.pdf