Bp 258 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:11, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh inteligentního řízení novostavby rodinného domu[edit]

Autor: Smíšek Jan

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inteligentního řízení rodinného domu. V úvodní části jsou formulovány obecné požadavky na řízení rodinných domů se zaměřením na funkce elektroinstalace. Dále práce seznamuje s řídicí jednotkou Tecomat Foxtrot a se systémem inteligentní elektroinstalace Inels vyvíjené za spolupráce českých firem Teco a.s. a Elko EP s.r.o. V této části jsou popsány vlastnosti elektroinstalační sběrnice CIB, nejčastěji používané elektroinstalační moduly a možnosti jejich komunikace s uživatelem a na závěr jsou uve- deny možnosti nabízené integrovaným programovacím prostředím Mosaic. V rámci práce je dále proveden návrh projektu inteligentní instalace ve zvoleném typovém objektu i s cenovou kalkulací. V tomto návrhu jsou popsány použité prvky Inels, dále jejich počet, umístění,propojení a nastavení. Na jednoduchém příkladě je demonstrován postup nastavení připojených prvků a naprogramování jejich funkce.

Bp 2009 smisek jan.pdf