Bp 236 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:08, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Regulace pneumaticke jednotky[edit]

Autor: Rusnák Juraj

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


rfig1.gif


Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom laboratórnej úlohy „Regulácia tlaku v pneumatickej jednotke“ pre vyučovanie predmetu „Instrumentace procesů“. Práca obsahuje aj popis, usporiadanie a identifikáciu pneumatickej sústavy. Návrh regulácie pomocou spojitých regulátorov a výsledky praktického prevedenia.

Bp 2009 rusnak juraj.pdf