Bp 211 cz

From DCEwiki
Revision as of 08:42, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolboxu

Autor: Petr Procházka

Bakalářské práce 2008

211.jpg

Tato bakalářská práce je předevšímm zaměřená na podporu výuky předmětů u Katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Prvním cílem je vytvořit sadu řízených a neřešených příkladů pro předměty Systémy a modely a Systémy a řízení zabyvající se tématem časových charakteristik. Druhým cílem je vytvoření modelů fyzikálních systémů s virtuální realitou, jejichž výhodou je větší názornost. Jako podklad budou sloužit servomechanismus DR300-AMIRA a systém helikoptéry.