Bp 181 cz

From DCEwiki
Revision as of 09:49, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Identifikace, modelovaní a návrh říze ní pro DAV vrtulník

Autor: Michal Šilhán

Bakalářské práce 2008

181 bp.gif

Bezpilotní vzdušné prostředky jsou dálkově nebo autonomně létajícího řízeného stroje, které mohou nést kamery, různé druhy senzorů, komunikačních prostředků nebo jiných nákladů, z čehož plyne velká škála možností jejich využití od humanitární pomoci, přes průzkumné činnosti, až po různé armádnní účely. Tato práce je zaměřena na jeden tento prostředek, konkrétně na model vrtulníku, který je součástí projektu RAMA, na jehož domovských stránkách (http://rtime.felk.cvut.cz/helicopter/) je možno nalézt mnoho informací o řízení modelu modelu vrtulníku. Hlavním cílem této práce je identifikace a sestavěného modelu tohoto vrtulníku, který bude moci být následně použit pro návrh vhodného informačního systému.