Bp 179 cz

From DCEwiki
Revision as of 02:16, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Deduplikace PDF náhledu.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Fyzikální model procesu odlévání železa[edit]

Autor: Libor Ptáček

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

179 bp.gif

Tato bakalářská práce popisuje proces kontinuálního odlévání železa a vytvoření jeho matematicko-fyzikálního modelu. V práci je shrnut technologický postup při kontinuálním odlévání železa a ze znalostí fyzikálních zákonitostí mechaniky tekutin je pomocí simulačního programu Matlab-Simulink realizován model, který je určen pro návrh regulátorů pro řízení odlévací rychlosti.

Bp 2008 ptacek libor.pdf