Bp 162 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:39, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Řízení magnetického závěsu

Autor: Nguyen Hong Quang

Bakalářské práce 2008

Nguyen Hong Quang Magnetická levitace byla zajímavá od 1903 poskytuje vizuální demonstraci, která motivuje a inspiruje studenty k tomu, aby zkoumali základní principy elektrotechniky jako magnetický design, zesilovač design, senzor a moderní kontrolní teorie. Tenhle projekt se zabývá problematikou nelineárního řízení a stabilizaci nelineárního nestabilního systému Magnetického Závěsu(resp. Magnetická Levitace). Postupy se skládají ze tří části: analytickou identifikací systému, měřením hodnot na skutečném modelu a modelováním, řízením v systému Matlab/Simulink/RTT. Je podán ucelený přehled možností analýzy a syntézy řízení nelineárních systému a dále podrobněji zkoumána stabilizace aplikačního modelu s využitím klasické linearizace pomocí Taylorova řady.