Bp 14 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:46, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Knihovna pro minimalizaci logických funkcí[edit]

Autor: Šindelář Miroslav

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cíl této bakalářské práce spočívá ve vytvoření knihovny minimalizačních funkcí v jazyce C# prostředí .NET. Práce seznamuje s možnostmi zápisu logické funkce v symbolické formě, popisuje vybrané metody minimalizace, přibližuje jednotlivé postupy a algoritmy použité při realizaci knihovny. V knihovně je implementována funkce pro dekompozici rovnicově zadané funkce a heuristická metoda BOOM II.

Bp 2006 sindelar miroslav.pdf