Šablona:Příklad

From DCEwiki
Revision as of 21:22, 8 August 2008 by Keny (talk | contribs) (→‎Použití)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Příklad

{{{1}}}


Šablona pro vyznačení příkladu.

Použití

<source lang="haskell">

Upozornění Obsah příkladu, který může být klidně i na více řádků
Upozornění U příkladu, který obsahuje rovnítko je třeba začínat 1=

Krom této zde existují ještě Šablona:Poznámka a Šablona:Pozor.