Správa linuxových služeb

From DCEwiki
(Redirected from systemd)
Jump to: navigation, search

Výpis všech služeb[edit]

systemctl

Kde jsou spuštěcí skripty?[edit]

Sysv-rc (spouštěcí skripty)

/etc/init.d/
/etc/rc.d/
/etc/rc.<runlevel> - symlinky

Systemd (unity)

/lib/systemd/system/*.service
/etc/systemd/system/*.service

Načtení nové, nebo upravené verze unity..

systemctl daemon-reload

OpenRC na Gentoo (rc skripty)

/etc/init.d/

Spuštění/Zastavení služby[edit]

Service

service služba {start|stop}

Systemd

systemctl {start|stop} služba.service

Sysv-rc (stejně i OpenRC na Gentoo)

/etc/init.d/služba {start|stop}

Zjištění stavu služby[edit]

Systemd

systemctl status služba.status

Sysv-rc

/etc/init.d/služba status

Service

service služba status

OpenRC na Gentoo

rc-status

Aktivace/Deaktivace služby[edit]

Systemd

systemctl {enable|disable} služba.service

Sysv-rc

update-rc.d služba {enable|disable}

Chkconfig

chkconfig služba {on|off}

OpenRC na Gentoo

rc-update {add|del} služba [boot|default|sysinit]

Kontrola, zda-li je služba aktivovaná, nebo ne[edit]

Systemd

systemctl is-enabled služba.service; echo $?

0 - služba je akvivována 1 - služba je deaktivovaná

Chkconfig

chkconfig služba

Runlevel[edit]

Runlevel určuje soubor s příponou .target Aktuální runlevel vypíše příkaz

systemctl list-units --type=target

Služby pro příslušný runlevel jsou v

/rtc/systemd/system/*.wants/služba.service

Jak změnit runlevel[edit]

Alternativa pro..

init <runlevel>

případně..

telinit <runlevel>

0 - poweroff.target (symlink runlevel0.target) - zastavit systém 1 - rescue.target (symlink runlevel1.target) - single user mode 2 - multi-user.target - víceuživatelská úroveň bez grafiky 3 - multi-user.target (symlink runlevel3.target) 4 5 - graphical.target (symlink runlevel5.target) 6 - reboot.target - restart emergency - emergency.target - Bezpečný shell

Při spouštění přes GRUB lze zadat úroveň suštění přes parametr..

systemd.unit=rescue

systém najede stejně, jako by byl zadán parametr

single

Přepnutí na runlevel 3

systemctl isolate multi-user.target

Přepnutí na runlevel 3 (alternativa pro init 5)

systemctl isolate graphical.target

Jak to má Debian?

Jak změnit výchozí runlevel?[edit]

Tím, že symlink /etc/systemd/system/default.target povede na jiný target

Vypnutí[edit]

poweroff

ale stejně tak lze použít..

halt -p

nebo

init 0

nebo

shutdown -P now

Jaký má mít efekt..

  • start - spustit
  • stop - zastavit
  • restart - nejprve se použije stop a potom start
  • reload - pokud to aplikace podporuje, tak se pouze načte nová verze konfiguračního souboru
  • condrestart - restartuje službu pouze pokud je spuštěná
  • status - vypíše stav zda služba běží, nebo ne

Unity versus init skripty[edit]

Systemd načte init skript jako by to byly služby.. Pro jméno služby použije jméno, které poskytuje init skript v parametru Provides V popisu služeb příkazem systemctl se u těchto služeb objeví LSB: a obsah parametru Short-Description

Pokud existuje pro službu unita, tak se LSB služba při startu nepoužije!!!