České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Otázky a odpovědi

1. V každém čtverci může být umístěna překážka nebo je pojezdovou plochou bludiště.", ale není žádná zmínka o "přepážce" sousedící s políčkem START, což je překážka, která nezabírá čtverec, nýbrž hranu. Nevím, jestli se něco takového může vyskytovat i jinde, ani jestli bude u STARTu vždy.

Startovní box (viz následující obrázek) je neměnný a umístěný stále na stejném místě.

Obr. 1 Neměnný startovní box

Startovní box

Obr. 2 Fotografie startovního boxu

Startovní box

Obr. 3 Fotografie startovního boxu

Na soutěžní ploše je umístěno vždy 11 překážek (viz následující obrázky představující stromy a kameny), jejichž pozice se může měnit. Zbytek soutěžní plochy je pojezdová plocha.

Obr. 4 Čtvercový modul o rozměrech 280mm x 280mm (překážka představující stromy a kameny)

Čtvercový modul

Obr. 5 Čtvercový modul o rozměrech 280mm x 280mm (překážka představující stromy a kameny) – pohled zeshora

Čtvercový modul

Obr. 6 Čtvercový modul o rozměrech 280mm x 280mm (překážka představující stromy a kameny) – pohled zespodu

2. Bude start vždy na stejném políčku a ve stejném směru, což je poměrně důležitá informace?

Ano bude.

3. V zadání úlohy je požadován technický díl (3703) s vlisovanými magnety. Kde tento díl mám sehnat? Nebo ho týmy obdrží až na samotném začátku soutěžení? Stejná otázka pak směřuje na červený filtr, který sice na stránkách nabízíte, ale nikde není řečeno, jak by si o něj týmy měly zažádat. Ten navíc může být při testování důležitý pro správnou kalibraci světelného senzoru.

Technický díl (3703) s vlisovanými magnety i červený filtr zasíláme týmům v zapůjčovaných LEGO setech, ostatním týmům, které mají vlastní LEGO sety, ho buď můžeme zaslat, nebo ho zapůjčíme v den konání soutěže.

4. Na loňském ročníku Robosoutěže pro SŠ byly k dispozici plánky bludišť. Budou k dispozici i na letošní Robosoutěži?

V letošním roce se nejedná o bludiště, i když na hracím hřišti budou překážky (představující stromy a kameny), které ale robot smí překonat a i z tohoto důvodu plánky rozmístění překážek k dispozici nebudou.

5. Budou všechna ohniska požárů dostupná bez přelézání?

ANO. Všechna ohniska požárů budou dostupná bez přelézání překážek (představujících stromy a kameny).

6. Může robot ztratit po cestě nějaké součástky?

NE. Robot nesmí ztratit žádné součástky (např. technické díly) při pohybu na hracím hřišti. V přípsadě ztráty nějakého technického dílu jsou robotu započítány body získané do vlastní ztráty.

7. Pro našeho robota jsme vymysleli, že by spouštěl a vytahoval kostku s magnety na výšku. Bude toto řešení fungovat?

Průměr elektronického modulu je 50mm. Symetricky jsou na okraji umístěny 3 Hallovy senzory. Vyzkoušeli jsme reakci elektronického modulu na tyčku s magnety umístěnou kolmo k pojezdové ploše. Elektronický modul spolehlivě reaguje na prostředku do maximální vzdálenost 10mm. Dále reaguje v závislosti na poloze Hallových senzorů, nejdále však do 10mm od kraje elektronického modulu. Nedoporučujeme toto řešení z hlediska spolehlivosti a nutnosti přesné lokalizace.

8. Máme dotaz ohledně použití technického dílu smagnety. Je možné magnet z tohoto technického dílu vyndat, případně připevnit do jiného technického dílu?

Magnet z technického dílu je možné vyndat a připevnit např. pomocí gumičky k jinému technickému dílu z LEGO setů. Po skončení soutěže je nutné technické díl s magnety uvést do původního stavu. Pravidla zakazují použití jiných technických dílů než, které jsou obsaženy ve specifikovaných LEGO setech a v pravidlech je také uvedeno, že použití lepidel, šroubů a jiných spojovacích materiálů není povoleno.

9. Chtěl bych se zeptat, jestli bude před každým soubojem známá konfigurace zelených a červených světel?

Před každým soubojem nebude známa konfigurace zelených a červených světel a ani umístění překážek.