České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Otázky a odpovědi

1. V každém čtverci může být umístěna překážka nebo je pojezdovou plochou bludiště.", ale není žádná zmínka o "přepážce" sousedící s políčkem START, což je překážka, která nezabírá čtverec, nýbrž hranu. Nevím, jestli se něco takového může vyskytovat i jinde, ani jestli bude u STARTu vždy.

Startovní box (viz následující obrázek) je neměnný a umístěný stále na stejném místě.

Obr. 1 Neměnný startovní box

Startovní boxObr. 2 Fotografie startovního boxu

Startovní boxObr. 3 Fotografie startovního boxu

Na soutěžní ploše (v bludišti) je umístěno vždy 11 překážek (viz následující obrázky), jejichž pozice se může měnit. Zbytek soutěžní plochy je pojezdová plocha.

Obr. 4 Čtvercový modul bludiště o rozměrech 280mm x 280mm (překážka)

Čtvercový modul


Obr. 5 Čtvercový modul bludiště o rozměrech 280mm x 280mm (překážka) – pohled zeshora

Čtvercový modul


Obr. 6 Čtvercový modul bludiště o rozměrech 280mm x 280mm (překážka) – pohled zespodu

2. Bude start vždy na stejném políčku a ve stejném směru, což je poměrně důležitá informace?

Ano bude.

3. Jak reaguje světelný senzor na světlo z elektronického modulu?

Na základě dotazu jsme změřili reakci světelného senzoru na světlo z elektronického modulu. Při měření bylo zhasnuto infračervené světlo vysílané světelným senzorem. Světelný senzor byl umístěn 10mm kolmo nad středem elektronického modulu. Při zhasnutém modulu byla naměřena hodnota 30 (okolní osvětlení), pokud modul svítil červeně, byla naměřena hodnota 85, pokud modul svítil zeleně, byla naměřena hodnota 75, při zachování okolního osvětlení.