České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Další možnosti programování

  • MATLAB toolbox: vyvinutý RWTH Aachen. Free open source produkt pro uživatele zvyklé programovat v Matlabu.
  • RobotC: programovací jazyk založený na programovacím jazyku C. Výhodou jsou rozsáhlé a dobře propracované tutoriály, nevýhodou je, že tento produkt není zdarma.
  • leJOS OSEK: Programování v ANSI C/C++
  • ... a další možnosti nabízené wikipedií