České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

NXT-G

NXT-G programovací jazyk dostal jméno z programovacího jazyka využívaného programem LabVIEW, vyvinutého firmou National Instruments, který se jmenuje pouze G. Zkratka „G“ pochází z faktu, že programovací jazyk je grafický. Programy napsané v NXT-G jsou tedy poskládané z grafických bločků, pospojovaných dohromady, u kterých se nastavují jejich vlastnosti a posloupnosti. NXT-G je výsledkem práce firem LEGO a National Instruments a je základním programovacím nástrojem pro LEGO MINDSOTRMS NXT. Důraz je u NXT-G kladen především na intuitivnost a jednoduchost vývojového prostředí včetně procesu programování tak, aby s robotem mohli pracovat už i žáci základních škol, kteří mají s programováním žádné, nebo minimální zkušenosti.

Návody:

Základní návod na programování pomocí NXT-G: pdf,ppt

Kde získat?

Instalační cd je k dispozici spolu se stavebnicí.

Zdroje: