České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

LeJOS-NXJ

Tento produkt je šířený společností Sourceforge zdarma a je k dispozici pro operační systémy Windows, Linux a MAC OS. Díky rozšíření a znalosti jazyka Java mezi programátory si tak velká část uživatelů systému LEGO MINDSOTORMS vybírá právě leJOS NXJ s jeho rozsáhlými knihovnami, které podporují zajímavé funkce robota.

  LeJOS NXJ obsahuje:

 • Nový firmware pro NXT, který obsahuje Java Virtual Machine, a který nahrazuje standardní LEGO firmware. Lego firmware může být nahrát do kostky zpět pomocí LEGO software.
 • Knihovnu tříd java, kterou implementuje leJOS NXJ API
 • PC nástroje pro nahrání nového firmwaru do NXT kostky, nahrávání programů, debugování a další funkce.
 • PC API pro zapisování PC programů přes USB, Bluetooth nebo LEGO komunikační protokol
 • Mnoho testovacích programů

  LeJOS NXJ nabízí:

 • Programování v standardním jazyku Java v IDE Netbeans nebo Eclipse
 • Objektově orientované programování
 • Prác i s preemptivní vlákny, vícedimenzionálními poli,
 • Možnost rekurzivního programování
 • Synchronizace, Výjimky, javovské typy včetně float, long a string
 • Většinu z tříd java.lang, java.util and java.io
 • Výborně dokumentované "Robotics API"

Kde získat?

Zdarma ke stažení na: http://lejos.sourceforge.net/. K dispozici je tutoriál k instalaci i programování robota

Návody:

Bakalářská práce Dan Martinec: Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti
Dan Martinec: Prezentace LeJOS Krátký návod pro prostředí LeJOS-NXJ
Dan Martinec: Návod na instalaci LeJOS

Zdroje:

 • Literatura
  • MORAL J.A.Brena, Develop leJOS Programs Step by Step, 2008
  • Brian Bagnall, Maximum Lego NXT: Building Robots with Java Brains, Variant Press, 2007
  • Ferrari Giulio, Programming LEGO Mindstorms with Java, SYNGRESS, 2002
  • Butka, Jason, Installing Lejos on the NXT Mindstorm Using Eclipse IDE and Introduction to Lejos/Java programming, Lawrence Technological University, Fall 2008
 • Zdroje online