České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

NXC

Textový jazyk odvozený od jazyka C běží v prostředí BricxCC na standardním firmwaru LEGO Mindstorms. Tato skutečnost je velmi příjemná pro ty, kteří chtějí programovat jak v NXT-G, tak v NXT, protože s každou změnou programovacího prostředí nemusí do kostky nahrávat nový firmware. Práce s jazykem zkracujícím spojení „Not eXactly C“ je velmi příjemná a programátor alespoň trochu znalý jazyka C si díky téměř stejné sémantice v tomto prostředí zvykne programovat velmi snadno. Další výhodou je, že se jedná o freewarovou aplikaci. Jako nevýhodu bych uvedl někdy nepříliš snadné debugování programů. Na rozdíl od NXT-G se jedná o čistě textové programování bez grafických prvků.

Kde získat?

Vývojové prostředí jazyka zdarma ke stažení na: http://sourceforge.net/projects/bricxcc/. K dispozici je tutoriál k instalaci i programování robota.

Návody:

Základní návod na programování pomocí NXC: pdf,ppt
Bakalářská práce Ivan Moc: Využití robota LEGO Mindstorms – návrh a realizace úloh, návod pro programování v NXC
Ivan Moc: Prezentace Programování LEGO robota Mindstorms pomocí NXC

Zdroje: