České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Další materiály k ROBOTu LEGO MINDSTORMS

lego mindstorms

Aktuální informace pro studenty

Základní odkazy

Naši Roboti v mediích

  • .: Pražská technika 5/2009, Periodikum ČVUT o vědeckých, pedagogických a dalších aktivitách
  • .: Strojařstvo, AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI
  • .: Roboti, motivační předmět bakalářského programu na katedře řídicí techniky ČVUT FEL v Praze

Bakalářské a diplomové práce zabývající se problematikou