České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Předmět B3B35RO Roboti - školní rok 2016/2017

Anotace

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

Osnovy přednášek:

4.10. (1.týden semestru, ing. Hlinovský) - Organizace cvičení, vysvětlení LEGO Mindstorms, zadání projektu
18.10. (3.týden semestru)
1.11. (5.týden semestru)
15.11. (7.týden semestru)

Osnova cvičení

 1. (3.10.-7.10.) -
 2. (10.10.-14.10.) Organizace cvičení, bezpečnost práce, rozdělení do týmů (tým se skládá obvykle ze 3 studentů (maximum), je možný tým složený ze 2 studentů), předání výukových setů, zadání projektu "Pathfinder" a práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 3. (17.10.-21.10.) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 4. (24.10.-28.10) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 5. (31.10.-4.11.) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 6. (7.11.-11.11) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 7. (14.11.-18.11.) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 8. (21.11.-25.11.) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 9. (28.11.-2.12.) Práce v týmech na projektu "Pathfinder"
 10. (5.12.-9.12.) Kontrolní den, softwarové úpravy a ladění
 11. (12.12.-16.12.) Soutěž a následné vyhodnocení projektu "Pathfinder"
 12. (19.12.-23.12.) -
 13. (2.1.-6.1.) Zápočty, náhradní termín odevzdání a předvedení projektu "Pathfinder", vrácení stavebnic
 14. (9.1.-13.1.) Zápočty, náhradní termín odevzdání a předvedení projektu "Pathfinder", vrácení stavebnic

Podmínky zápočtu

 1. Účast na soutěži projektu "Pathfinder" v rámci skupiny v řádném termínu, tzn. v 11. týdnu semestru (12.12.-16.12.) na cvičení dle řádného rozvrhu.
 2. Splnění zadaného projektu "Pathfinder".
 3. Studenti pracují v tříčlenných týmech (eventuálně dvoučlenných).

Stupnice klasifikace (klasifikovaný zápočet):

méně než 50 bodů => F
50 - 59,5 bodu => E
60 - 69,5 bodu => D
70 - 79,5 bodu => C
80 - 89,5 bodu => B
90 bodů a více => A