Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času RTOS. Na cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha – časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti použitého RTOS. Na přednáškách budou studenti seznámeni jak s teorií systémů pracujících v reálném času, která slouží k formálnímu potvrzení správnosti bezpečnostně kritických aplikací, tak s některými praktikami softwarového inženýrství, které vedou ke zvyšování kvality výsledných softwarových produktů.

Note

This course appears in several variants: A4B35PSR, B3M35PSR, B4B35PSR and BE3M35PSR. All of them have the same schedule and content.

News

2019-01-23
The next time to submit the semestral work is Mon, Jan 28 at 5pm in KN:E-2.
2019-01-15
The next time to submit the semestral work is Mon, Jan 21 at 5pm in KN:E-2.
2018-12-20
The lecture on January 2nd is canceled. The next lecture will take place on January 9th.

Grading

  body/points
Úlohy/Tasks 1 – 7 14–35
– odevzdané do 1 týdne od zadání / submitted in 1 week since assignment 5
– odevzdané do W+1 týdnů od zadání / submitted in W+1 weeks since assignment 5 – min(3, W)
Semestrální práce/Semestral work 5–25
– vlastní program/program code 5–18
– správně vedený projekt ve verzovacím systému/usage of version control system 0–4
– dokumentace/documentation 0–3
Zkouška/Exam 13–40
– písemka/written test (min. 13 pt.) 13–30
– ústní/oral exam 0–10
Známka / Grade Počet bodů / points
A 90–100
B 80–89
C 70–79
D 60–69
E 50–59
F < 50 or < 13 from exam test

Komunikace/Communication