Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času RTOS. Na cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha – časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti použitého RTOS. Na přednáškách budou studenti seznámeni jak s teorií systémů pracujících v reálném času, která slouží k formálnímu potvrzení správnosti bezpečnostně kritických aplikací, tak s některými praktikami softwarového inženýrství, které vedou ke zvyšování kvality výsledných softwarových produktů.

Note

This course appears in several variants: A4B35PSR, B3M35PSR, B4B35PSR and BE3M35PSR. All of them have the same schedule and content.

News

2018-01-15

Tasks and semestral works submissions will be possible the day before each exam. Specifically, these days:

  • 2017-01-16 at 14:00 in KN:E-2
  • 2017-01-23 at 14:00 in KN:E-2
  • 2017-01-30 at 14:00 in KN:E-2
  • 2017-02-06 at 14:00 in KN:E-2
2017-12-13
[PSR] VxWorks on MicroZed board is ready!
2017-10-18

RT-Summit: We invite all students to Real-Time Linux Summit, which we organize this Saturday in Dejvice. You can meet there famous Linux kernel developers responsible not only for real-time variant of Linux. This includes Thomas Gleixner – maintainer of x86 architecture and Linux foundation fellow responsible RTL collaboration project, Peter Zijlstra (Intel) – maintainer of Linux scheduler and the perf tool, Steven Rostedt (VMware) – author of the ftrace tool and more.

All CTU students can participate free of charge.

Grading

  body/points
Úlohy/Tasks 1 – 7 14–35
– odevzdané během 3 týdnů od zadání / finished within 3 weeks since assignment 5
– odevzdané po 3. týdnů od zadání / finished later than 3 weeks after assignment 2
Semestrální práce/Semestral work 5–25
– vlastní program/program code 5–18
– správně vedený projekt ve verzovacím systému/usage of version control system 0–4
– dokumentace/documentation 0–3
Zkouška/Exam 13–40
– písemka/written test (min. 13 pt.) 13–30
– ústní/oral exam 0–10
Známka / Grade Počet bodů / points
A 90–100
B 80–89
C 70–79
D 60–69
E 50–59
F < 50 or < 13 from exam test

Komunikace/Communication