Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času RTOS. Na cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha – časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti použitého RTOS. Na přednáškách budou studenti seznámeni jak s teorií systémů pracujících v reálném času, která slouží k formálnímu potvrzení správnosti bezpečnostně kritických aplikací, tak s některými praktikami softwarového inženýrství, které vedou ke zvyšování kvality výsledných softwarových produktů.

Note

This course appears in several variants e.g. A3M35PSR and A4B35PSR. All of them share schedule of R35PSR metacourse.

News

2017-01-13
Next chances to get an assessment (zápočet) will be on January 17, January 31 and February 13. Always in KN:E-2 at 9:00.
2016-11-15
There is no session on Nov 16. This day, schedule is same as Friday's (even week). Also, there is no session on Nov 17 due to national holiday.
2016-10-13
The lecture on October 20 is canceled! The next lecture will take place on October 27.

Grading

  body/points
Úlohy/Tasks 1 – 7 14–35
– odevzdané během 3 týdnů od zadání / finished within 3 weeks since assignment 5
– odevzdané po 3. týdnů od zadání / finished later than 3 weeks after assignment 2
Semestrální práce/Semestral work 5–25
– vlastní program/program code 5–18
– správně vedený projekt ve verzovacím systému/usage of version control system 0–4
– dokumentace/documentation 0–3
Zkouška/Exam 13–40
– písemka/written test (min. 13 pt.) 13–30
– ústní/oral exam 0–10
Známka / Grade Počet bodů / points
A 90–100
B 80–89
C 70–79
D 60–69
E 50–59
F < 50 or < 13 from exam test

Komunikace/Communication