xfce4

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Nastavení položek do menu

Nakopírovat soubor s příponou .desktop do adresáře /usr/share/applications

[Desktop Entry]
Name=xpdf
GenericName=PDF viewer
Comment=View PDF files
Exec=xpdf
Icon=xpdf
Terminal=false
Type=Application
MimeType=application/pdf;
Categories=Viewer;Graphics;
Keywords=Viewer;Graphics;
NoDisplay=false
NoDisplay 
Je-li parametr uveden a má hodnotu false, je položka v menu skryta
Categories 
Parametr obsahuje názvy kategorií, ve kterých má (nebo může) být ikona zástupce zobrazena
MimeType 
Určuje MIME typ souborů se kterými má být aplikace asociována
Exec 
Cesta ke spustitelnému souboru
Icon 
Cesta k obrazovému souboru, který se má použít jako ikona

Konfigurace správce oken xfwm4

xfconf-query -c xfwm4 -p /general/tile_on_move -s false

Příkaz nastaví checkbox u položky tile_on_move v hlavním menu na false. Seznam položek

Samostatně spustitelné konfigurační soubory

xfce4-accessibility-settings
xfce4-clipman-settings
xfce4-display-settings
xfce4-keyboard-settings
xfce4-mime-settings
xfce4-mouse-settings
xfce4-notes-settings
xfce4-power-manager-settings
xfce4-session-settings
xfce4-settings-editor
xfdesktop-settings
xfce4-keyboard-settings
xfce4-settings-manager
xfce4-appearance-settings
xfwm4-settings
xfwm4-tweaks-settings
xfwm4-workspace-settings
orage -p

Výchozí startup skript

/etc/xdg/xfce4/xinitrc

Uživatelsky definovaný startup skript

~/.config/xfce4/xinitrc