eduroam

From DCEwiki
Revision as of 09:11, 19 September 2012 by Xhaba (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Pokrytí signálem v prostorách DCE

Pokryty jsou především chodby. Signál v kancelářích a učebnách nemusí být dostatečně silný.

Základní konfigurace

Základní informace ke konfiguraci klienta naleznete na stránce hlavního webu ČVUT[1]

Username - je stejný jako se používá v rámci FELu, heslo eduroam používá vlastní - viz níže

Poznámka Poznámka: Stažení certifikátu kořenové autority pro eduroam nemusí být nezbytné, pokud ho již váš systém má k dispozici (Linux, Android,..)

eduRoam heslo

Heslo eduRoam umožňuje uživateli zajistit přístup k využívání wi-fi sítě eduRoam. Heslo je platné mezinárodně v síti eduRoam. Uživatelské jméno se zadává ve formátu username@realm, např. johndoe@fel.cvut.cz. Heslo lze změnit v aplikaci:

Nastavení PC naleznete na této stránce. [2]

Další informace na webu FEL ČVUT