Difference between revisions of "djvused (DjVuLibre)"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Zjištění velikosti stránky)
m
Line 22: Line 22:
 
'''-n'''
 
'''-n'''
 
:Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.
 
:Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.
 +
 +
=== Syntaxe pro djvused ===
 +
{{Poznámka|Pomocí utility '''djvused''' lze naimportovat do textové vrstvy DjVu souboru prakticky libovolný obsah, pokud vyhovuje LISP syntaxi. Ovšem takový soubor pak nelze dodatečně zpracovat pomocí aplikace '''djvusmooth''', která provádí nejenom kontrolu syntaxe, ale také zjišťuje validitu kódu textové vrstvy.}}
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! !! set !! remove !! output !! print
 +
|-
 +
! meta
 +
| x || x || - || x
 +
|-
 +
! page-title
 +
| x || - || - || -
 +
|-
 +
! outline
 +
| x || x || - || -
 +
|-
 +
! thumbnails
 +
| x || x || - || -
 +
|-
 +
! ant
 +
| x || x || x || x
 +
|-
 +
! txt
 +
| x || x || x || x
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! ls
 +
| vypíše seznam všech stránek
 +
|-
 +
! n
 +
| vypíše celkový počet stránek v dokumentu
 +
|-
 +
! dump
 +
| vypíše dekomprimovaný obsah IFF souboru  (stejný efekt jako má utilita [[djvudump]])
 +
|-
 +
! size
 +
| vypíše jaké jsou rozměry vybrané stránky v pixlech. Není-li vybraná žádná stránka vypíš postupně tento údaj pro všechny
 +
|-
 +
! select <id>
 +
| vybere stránku podle jejího id (číslo v prvním sloupci výpisu příkazu '''ls'''). Není-li uvedeno žádné id vybere kořen dokumentu
 +
|-
 +
! select-shared-ant
 +
| vybere stránku pro skryté poznámky
 +
|-
 +
! showsel
 +
| vypíše informaci o aktuálně vybrané stránce
 +
|}
  
 
==== Příklady použití djvused ====
 
==== Příklady použití djvused ====

Revision as of 12:02, 18 December 2017

Aplikace djvused je silný konzolový nástroj pro práci s obsahem vícestránkových djvu dokumentů. Lze jej použít pro psaní či úpravu poznámek, skryté textové vrstvy, přípravu náhledů stránek, atd. Funguje tak, že nejprve načte djvu soubor a pak postupně vykonává předávané příkazy.

Tyto příkazy lze předat načtením ze souboru s odpovídající syntaxí (je-li takový soubor pomocí parametru -f určen), přímo z příkazové řádky (skrze parametr -e) nebo je zadávat interaktivně.

Použití

djvused [volby] djvusoubor

Volby

-v

Volba způsobí že djvused vypisuje při zpracování podrobnou zprávu o tom co který příkaz dělá. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, ale také při interaktivním zadávání příkazů pro djvused přímo na standardním vstupu.

-f /cesta/k/souboru_se_skriptem

Příkazy jsou načteny ze souboru s odpovídající syntaxí příkazů

-e 'sada příkazů'

Tato volba zajistí předání odpovídající sady příkazů přímo z příkazové řádky, není tedy nutné je mít uvedeny přímo v souboru se skriptem. Aby bylo zabráněno nežádoucí expanzi na příkazovém řádku, je třeba sadu příkazů uzavřít do jednoduchých uvozovek.

-s

Tato volba zajistí uložení změn po vykonání příslušných příkazů. Co do funkčnosti odpovídá volbě save při přímé editaci.

-n

Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.

Syntaxe pro djvused

Poznámka Pomocí utility djvused lze naimportovat do textové vrstvy DjVu souboru prakticky libovolný obsah, pokud vyhovuje LISP syntaxi. Ovšem takový soubor pak nelze dodatečně zpracovat pomocí aplikace djvusmooth, která provádí nejenom kontrolu syntaxe, ale také zjišťuje validitu kódu textové vrstvy.
set remove output print
meta x x - x
page-title x - - -
outline x x - -
thumbnails x x - -
ant x x x x
txt x x x x
ls vypíše seznam všech stránek
n vypíše celkový počet stránek v dokumentu
dump vypíše dekomprimovaný obsah IFF souboru (stejný efekt jako má utilita djvudump)
size vypíše jaké jsou rozměry vybrané stránky v pixlech. Není-li vybraná žádná stránka vypíš postupně tento údaj pro všechny
select <id> vybere stránku podle jejího id (číslo v prvním sloupci výpisu příkazu ls). Není-li uvedeno žádné id vybere kořen dokumentu
select-shared-ant vybere stránku pro skryté poznámky
showsel vypíše informaci o aktuálně vybrané stránce

Příklady použití djvused

Aplikaci djvused lze využívat mnoha způsoby, zde je několik příkladů jakým způsobem ji lze použít při zpracování djvu souborů.

Zjištění velikosti stránky

Výstup z příkazu size vrací šířku a výšku zvolené stránky v pixelech a také stav rotace, je-li nastavena. Příklad demonstruje vytažení informace o rozměrech a rotaci třetí stránky z dokumentu soubor.djvu.

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; size'

width=4960 height=7016 rotation=1

Pokud není uvedena konkrétní stránka, budou vypsány rozměry a informace ke všem stránkám dokumentu soubor.djvu.

Poznámka Ostatní informace o struktuře dokumentu lze získat příkazem djvudump.
Vytažení neviditelné textové vrstvy

Výstup příkazu print-pure-txt vrací čistě textový obsah skryté textové vrstvy DjVu dokumentu. Řádky a stránky jsou odděleny obvyklými kontrolními znaky.

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'print-pure-txt'

Příkaz print-txt poskytuje podrobnější výstup, jehož syntaxe odpovídá syntaxi popsané v kapitole Textová vrstva DjVu dokumentu. Pro každý element jsou mimo textového obsahu uvedeny také jeho souřadnice vůči stránce. V příkladu lze vidět jak vytáhnout podrobnou strukturu textové vrstvy pro stránku 3.

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; print-txt'

Vytažení anotací
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 1; print-ant'

Záloha/obnova textové vrstvy
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'output-all' > soubor.dsed


Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -f soubor.dsed -s

Vytažení djvu stránky
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 5; save-page' p05.djvu

Vytvoření náhledů

Náhledy, které se později mohou zobrazit ve čtečce DjVu souborů se vytváří pomocí příkazu set-thumbnails. Následující příklad vygeneruje náhledy o velikosti 64x64 pixelů pro všechny stránky souboru soubor.djvu

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'set-thumbnails 64' -s

Příkazy pro djvused

Při spouštění djvused se může (ale nemusí) předat jeden i více příkazů případně komentář. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem ;. Za komentář je považováno vše co začíná mřížkou # až do konce aktuálního řádku.

Příkazy pro výběry

ls

select [ identifikátor_souboru ]

select-shared-ant

create-shared-ant

Různé příkazy

help

n

dump

size

Příkazy pro práci s textem a poznámkami

print-pure-txt

print-txt

remove-txt

set-txt [ soubor_s_dsed_skriptem ]

output-txt

print-ant

print-merged-ant

remove-ant

set-ant

output-ant

print-meta

set-meta [ soubor_s_dsed_skriptem_pro_metainformace ]

output-all

Příkazy pro práci se záložkami

print-outline

set-outline

Příkazy pro práci s náhledy

set-thumbnails velikost_v_pixlech

remove-thumbnails

Příkazy pro uložení

save

save-bundled jméno_souboru

save-indirect jméno_souboru

save-page jméno_souboru

save-page-with jméno_souboru

Syntaxe pro DjVu soubory

Použitelná u dsed skriptů.

Omezení

Současná verze djvused umožňuje práci buď s jedinou vybranou stránkou v DjVu dokumentu, nebo s celým dokumentem. Nelze provádět výběry několika stran.