Difference between revisions of "djvused (DjVuLibre)"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
{{ Přejít na | DjVu |
+
<noinclude>{{ Přejít na | DjVu |
 
[[djvups (DjVuLibre)|djvups]] | [[djvutoxml (DjVuLibre)|djvutoxml]] |
 
[[djvups (DjVuLibre)|djvups]] | [[djvutoxml (DjVuLibre)|djvutoxml]] |
}}
+
}}[[Kategorie:DjVu]]</noinclude><includeonly>=== djvused ===</includeonly>
=Název=
+
Aplikace '''djvused''' je silný konzolový nástroj pro práci s obsahem vícestránkových djvu dokumentů. Lze jej použít pro psaní či úpravu poznámek, skryté textové vrstvy, přípravu náhledů stránek, atd. Funguje tak, že nejprve načte djvu soubor a pak postupně vykonává předávané příkazy.
  
djvused - Víceúčelový editor DjVu dokumentů
+
Tyto příkazy lze předat načtením ze souboru s odpovídající syntaxí (je-li takový soubor pomocí parametru '''-f''' určen), přímo z příkazové řádky (skrze parametr '''-e''') nebo je zadávat interaktivně.
  
=Použití=
+
==== Použití ====
  
 
  '''djvused''' '''['''volby''']''' djvusoubor
 
  '''djvused''' '''['''volby''']''' djvusoubor
  
=Popis=
+
==== Volby ====
 
 
Aplikace '''djvused''' je silný konzolový nástroj pro práci s obsahem vícestránkových djvu dokumentů. Lze jej použít pro psaní či úpravu poznámek, skryté textové vrstvy, přípravu náhledů stránek, atd. Funguje tak, že nejprve načte djvu soubor a pak postupně vykonává předávané příkazy.
 
 
 
Tyto příkazy lze předat načtením ze souboru s odpovídající syntaxí (je-li takový soubor pomocí parametru '''-f''' určen), přímo z příkazové řádky (skrze parametr '''-e''') nebo je zadávat interaktivně.
 
 
 
=Volby=
 
  
 
'''-v'''
 
'''-v'''
Line 29: Line 23:
 
:Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.
 
:Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.
  
=Příklady=
+
==== Příklady použití djvused ====
  
 
Aplikaci '''djvused''' lze využívat mnoha způsoby,  zde je několik příkladů jakým způsobem ji lze použít při zpracování djvu souborů.
 
Aplikaci '''djvused''' lze využívat mnoha způsoby,  zde je několik příkladů jakým způsobem ji lze použít při zpracování djvu souborů.
  
==Zjištění velikosti stránky==
+
===== Zjištění velikosti stránky =====
  
 
Výstup z příkazu '''size''' vrací šířku a výšku zvolené stránky v pixelech. Příklad demonstruje vytažení rozměrů 3 strany z dokumentu soubor.djvu. (Souhrnné informace o celém dokumentu lze získat příkazem [[Linux:djvudump|djvudump]])
 
Výstup z příkazu '''size''' vrací šířku a výšku zvolené stránky v pixelech. Příklad demonstruje vytažení rozměrů 3 strany z dokumentu soubor.djvu. (Souhrnné informace o celém dokumentu lze získat příkazem [[Linux:djvudump|djvudump]])
Line 43: Line 37:
 
}}
 
}}
  
==Vytažení neviditelné textové vrstvy==
+
===== Vytažení neviditelné textové vrstvy =====
  
 
Výstup příkazu '''print-pure-txt''' vrací čistě textový obsah skryté textové vrstvy DjVu dokumentu. Řádky a stránky jsou odděleny obvyklými kontrolními znaky.
 
Výstup příkazu '''print-pure-txt''' vrací čistě textový obsah skryté textové vrstvy DjVu dokumentu. Řádky a stránky jsou odděleny obvyklými kontrolními znaky.
Line 61: Line 55:
 
}}
 
}}
  
==Vytažení anotací==
+
===== Vytažení anotací =====
  
 
{{Příklad|1=
 
{{Příklad|1=
Line 69: Line 63:
 
}}
 
}}
  
==Záloha/obnova textové vrstvy==
+
===== Záloha/obnova textové vrstvy =====
  
  
Line 85: Line 79:
 
}}
 
}}
  
==Vytažení djvu stránky==
+
===== Vytažení djvu stránky =====
  
 
{{Příklad|1=
 
{{Příklad|1=
Line 93: Line 87:
 
}}
 
}}
  
==Vytvoření náhledů==
+
===== Vytvoření náhledů =====
  
 
Náhledy, které se později mohou zobrazit ve čtečce DjVu souborů se vytváří pomocí příkazu '''set-thumbnails'''. Následující příklad vygeneruje náhledy o velikosti 64x64 pixelů pro všechny stránky souboru <code>soubor.djvu</code>
 
Náhledy, které se později mohou zobrazit ve čtečce DjVu souborů se vytváří pomocí příkazu '''set-thumbnails'''. Následující příklad vygeneruje náhledy o velikosti 64x64 pixelů pro všechny stránky souboru <code>soubor.djvu</code>
Line 103: Line 97:
 
}}
 
}}
  
=Příkazy pro djvused=
+
==== Příkazy pro djvused ====
  
 
Při spouštění '''djvused''' se může (ale nemusí) předat jeden i více příkazů případně komentář. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem '''<code>;</code>'''. Za komentář je považováno vše co začíná mřížkou '''<code>#</code>''' až do konce aktuálního řádku.
 
Při spouštění '''djvused''' se může (ale nemusí) předat jeden i více příkazů případně komentář. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem '''<code>;</code>'''. Za komentář je považováno vše co začíná mřížkou '''<code>#</code>''' až do konce aktuálního řádku.
  
==Příkazy pro výběry==
+
===== Příkazy pro výběry =====
  
 
'''ls'''
 
'''ls'''
Line 117: Line 111:
 
'''create-shared-ant'''
 
'''create-shared-ant'''
  
==Různé příkazy==
+
===== Různé příkazy =====
  
 
'''help'''
 
'''help'''
Line 127: Line 121:
 
'''size'''
 
'''size'''
  
==Příkazy pro práci s textem a poznámkami==
+
===== Příkazy pro práci s textem a poznámkami =====
  
 
'''print-pure-txt'''
 
'''print-pure-txt'''
Line 155: Line 149:
 
'''output-all'''
 
'''output-all'''
  
==Příkazy pro práci se záložkami==
+
===== Příkazy pro práci se záložkami =====
  
 
'''print-outline'''
 
'''print-outline'''
Line 161: Line 155:
 
'''set-outline'''
 
'''set-outline'''
  
==Příkazy pro práci s náhledy==
+
===== Příkazy pro práci s náhledy =====
  
 
'''set-thumbnails''' ''velikost_v_pixlech''
 
'''set-thumbnails''' ''velikost_v_pixlech''
Line 167: Line 161:
 
'''remove-thumbnails'''
 
'''remove-thumbnails'''
  
==Příkazy pro uložení==
+
===== Příkazy pro uložení =====
  
 
'''save'''
 
'''save'''
Line 179: Line 173:
 
'''save-page-with''' ''jméno_souboru''
 
'''save-page-with''' ''jméno_souboru''
  
=Syntaxe pro DjVu soubory=
+
==== Syntaxe pro DjVu soubory ====
  
 
Použitelná u dsed skriptů.
 
Použitelná u dsed skriptů.
  
=Omezení=
+
==== Omezení ====
  
 
Současná verze '''djvused''' umožňuje práci buď s jedinou vybranou stránkou v DjVu dokumentu, nebo s celým dokumentem. Nelze provádět výběry několika stran.
 
Současná verze '''djvused''' umožňuje práci buď s jedinou vybranou stránkou v DjVu dokumentu, nebo s celým dokumentem. Nelze provádět výběry několika stran.
 
 
<noinclude><references /></noinclude>
 
<noinclude><references /></noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:DjVu]]</noinclude>
 

Revision as of 19:25, 14 September 2015

Aplikace djvused je silný konzolový nástroj pro práci s obsahem vícestránkových djvu dokumentů. Lze jej použít pro psaní či úpravu poznámek, skryté textové vrstvy, přípravu náhledů stránek, atd. Funguje tak, že nejprve načte djvu soubor a pak postupně vykonává předávané příkazy.

Tyto příkazy lze předat načtením ze souboru s odpovídající syntaxí (je-li takový soubor pomocí parametru -f určen), přímo z příkazové řádky (skrze parametr -e) nebo je zadávat interaktivně.

Použití

djvused [volby] djvusoubor

Volby

-v

Volba způsobí že djvused vypisuje při zpracování podrobnou zprávu o tom co který příkaz dělá. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, ale také při interaktivním zadávání příkazů pro djvused přímo na standardním vstupu.

-f /cesta/k/souboru_se_skriptem

Příkazy jsou načteny ze souboru s odpovídající syntaxí příkazů

-e 'sada příkazů'

Tato volba zajistí předání odpovídající sady příkazů přímo z příkazové řádky, není tedy nutné je mít uvedeny přímo v souboru se skriptem. Aby bylo zabráněno nežádoucí expanzi na příkazovém řádku, je třeba sadu příkazů uzavřít do jednoduchých uvozovek.

-s

Tato volba zajistí uložení změn po vykonání příslušných příkazů. Co do funkčnosti odpovídá volbě save při přímé editaci.

-n

Způsobí, že jsou editační příkazy prováděny "nasucho", bez toho aniž by došlo k jejich uložení. Tato volba je zvláště užitečná pro debugování skriptů pro djvused, bez toho aniž by docházelo k přepsání djvu souboru na disku.

Příklady použití djvused

Aplikaci djvused lze využívat mnoha způsoby, zde je několik příkladů jakým způsobem ji lze použít při zpracování djvu souborů.

Zjištění velikosti stránky

Výstup z příkazu size vrací šířku a výšku zvolené stránky v pixelech. Příklad demonstruje vytažení rozměrů 3 strany z dokumentu soubor.djvu. (Souhrnné informace o celém dokumentu lze získat příkazem djvudump)

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; size' width=4960 height=7016

Vytažení neviditelné textové vrstvy

Výstup příkazu print-pure-txt vrací čistě textový obsah skryté textové vrstvy DjVu dokumentu. Řádky a stránky jsou odděleny obvyklými kontrolními znaky.

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'print-pure-txt'

Příkaz print-txt poskytuje podrobnější výstup, jehož syntaxe odpovídá syntaxi popsané v kapitole Textová vrstva DjVu dokumentu. Pro každý element jsou mimo textového obsahu uvedeny také jeho souřadnice vůči stránce. V příkladu lze vidět jak vytáhnout podrobnou strukturu textové vrstvy pro stránku 3.

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; print-txt'

Vytažení anotací
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 1; print-ant'

Záloha/obnova textové vrstvy
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'output-all' > soubor.dsed


Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -f soubor.dsed -s

Vytažení djvu stránky
Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 5; save-page' p05.djvu

Vytvoření náhledů

Náhledy, které se později mohou zobrazit ve čtečce DjVu souborů se vytváří pomocí příkazu set-thumbnails. Následující příklad vygeneruje náhledy o velikosti 64x64 pixelů pro všechny stránky souboru soubor.djvu

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'set-thumbnails 64' -s

Příkazy pro djvused

Při spouštění djvused se může (ale nemusí) předat jeden i více příkazů případně komentář. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem ;. Za komentář je považováno vše co začíná mřížkou # až do konce aktuálního řádku.

Příkazy pro výběry

ls

select [ identifikátor_souboru ]

select-shared-ant

create-shared-ant

Různé příkazy

help

n

dump

size

Příkazy pro práci s textem a poznámkami

print-pure-txt

print-txt

remove-txt

set-txt [ soubor_s_dsed_skriptem ]

output-txt

print-ant

print-merged-ant

remove-ant

set-ant

output-ant

print-meta

set-meta [ soubor_s_dsed_skriptem_pro_metainformace ]

output-all

Příkazy pro práci se záložkami

print-outline

set-outline

Příkazy pro práci s náhledy

set-thumbnails velikost_v_pixlech

remove-thumbnails

Příkazy pro uložení

save

save-bundled jméno_souboru

save-indirect jméno_souboru

save-page jméno_souboru

save-page-with jméno_souboru

Syntaxe pro DjVu soubory

Použitelná u dsed skriptů.

Omezení

Současná verze djvused umožňuje práci buď s jedinou vybranou stránkou v DjVu dokumentu, nebo s celým dokumentem. Nelze provádět výběry několika stran.