djvups (DjVuLibre)

From DCEwiki
Revision as of 23:35, 3 January 2018 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Utilita určená k vygenerování postscriptového souboru, optimálního pro vytištění dokumentu v takové podobě, aby se dal svázat.