Difference between revisions of "djvumake (DjVuLibre)"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu)
m (Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu)
Line 54: Line 54:
 
| Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]], nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
 
| Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]], nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
 
# RGB barva
 
# RGB barva
# '''souřadnice středu''' pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu.
+
# souřadnice levého dolního roku pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu celého dokumentu.
 
# a její šířka a výška (w, h)
 
# a její šířka a výška (w, h)
 
| Nastavení jednobarevného popředí může mít reálné využití v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, který by se jinak jevil při zobrazení jako černý. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout jejího obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být víc a případně i obarveno více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]] a následně ji pak vytáhnout přes [[djvuextract (DjVuLibre)|djvuextract]]
 
| Nastavení jednobarevného popředí může mít reálné využití v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, který by se jinak jevil při zobrazení jako černý. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout jejího obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být víc a případně i obarveno více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]] a následně ji pak vytáhnout přes [[djvuextract (DjVuLibre)|djvuextract]]

Revision as of 17:06, 20 December 2017

Utilita djvumake sestavuje (podobně jako csepdjvu), z jednotlivých vrstev DjVu soubor.

V tomto případě se však DjVu soubor sestavuje z již hotových komponent, které lze získat kompresí obrazových souborů pomocí cjb2, cjb2 případně cpaldjvu, případně jejich extrakcí z různých DjVu souborů pomocí utility djvuextract a jejich následným sestavením do nového DjVu souboru, ve kterém lze kupř. kombinovat různé masky, obrázky, atp.

Použití djvumake

djvumake výstupní_djvu_soubor [ identifikátor vrstvy=cesta_k_souboru]
Poznámka Vytvoření DjVu souboru ze souboru v PAM formátu, s aplikací připravené černobílé masky (v PBM formátu) enkódované do djvu přes cjb2
djvumake vystupni.djvu Sjbz=maska.djvu PPM=obraz.pnm

V tomto případě se černobílá maska aplikuje při generování obrazových vrstev pozadí na vstupní plnobarevný soubor obraz.pnm podobným způsobem, jako kdybychom použili masku u c44. Rozdíl je především v tom, že se se při sestavování DjVu souboru přes djvumake zřejmě aplikují mechanismy, které nastavují optimální počty řezů (slices) při generování obrazových vrstev pozadí a popředí.

Z hlediska zpracování se mi uvedený způsob vytvoření DjVu souboru osvědčil jako nejefektivnější. Pokud bychom chtěli sestavit DjVu dokument z jednotlivých vrstev, tak bychom je nejprve museli vytáhnout přes djvuextract z již enkódovaných souborů a teprve pak bychom je mohli opět sestavit do jednoho celku.

Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu

Jak je z uvedeného zřejmé, identifikátory odpovídají kódům vrstev o kterých se podrobně píše v kapitole Anatomie DjVu dokumentu. V rámci této kapitoly jsou uvedeny především z toho důvodu, aby bylo jasné, jaké typy dat se v případě jejich použití akceptují.

Typ vrstvy Parametry při použití Poznámka
INFO=w,h,dpi
Sjbz=soubor.jb2
Smmr=soubor.mmr
BG44=soubor.iw44[:n]
BGjp=soubor.jpg
BG2k=soubor.jp2
FGbz=( soubor.jb2 | #barva[:x,y,w,h] ) Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes cpaldjvu, nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
  1. RGB barva
  2. souřadnice levého dolního roku pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu celého dokumentu.
  3. a její šířka a výška (w, h)
Nastavení jednobarevného popředí může mít reálné využití v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, který by se jinak jevil při zobrazení jako černý. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout jejího obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být víc a případně i obarveno více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí cpaldjvu a následně ji pak vytáhnout přes djvuextract
FG44=soubor.iw44
FGjp=soubor.jpg
FG2k=soubor.jp2
INCL=identifikátor
Djbz=soubor.jb2 Vytvoří sdílený slovník černobílých tvarů v jb2 formátu. Bohužel zatím nevím jak má vypadat příslušný jb2 soubor
PPM=soubor.ppm V případě sestavování DjVu souboru ze souboru ve formátu PPM musí být zároveň použita černobílá maska (vrstva Sjbz). Obrazové vrstvy popředí a pozadí se pak vygenerují s jejím použitím automaticky.