Difference between revisions of "djvumake (DjVuLibre)"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu)
m (Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu)
Line 51: Line 51:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''FGbz'''='''(''' soubor.jb2 '''|''' #barva'''[:'''x,y,w,h'''] )'''
+
| valign=top | '''FGbz'''='''(''' soubor.jb2 '''|''' #barva'''[:'''x,y,w,h'''] )'''
| Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]], nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
+
| valign=top | Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]], nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
 
# RGB barva
 
# RGB barva
 
# souřadnice levého dolního roku pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu celého dokumentu.
 
# souřadnice levého dolního roku pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu celého dokumentu.
 
# a její šířka a výška (w, h)
 
# a její šířka a výška (w, h)
| Nastavení jednobarevného popředí může mít reálné využití v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, který by se jinak jevil při zobrazení jako černý. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout jejího obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být víc a případně i obarveno více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]] a následně ji pak vytáhnout přes [[djvuextract (DjVuLibre)|djvuextract]]
+
'''Pozor!''' Na výsledek má nezanedbatelný vliv DPI dokumentu. Základní rozměr plochy totiž vychází právě z něj. Kupř. jsou-li součty x+w a y+h menší než hodnota DPI, je vygenerován pravoúhlý objekt, jehož strana odpovídá hodnotě DPI, umístěný do levého dolního rohu. V případě dokumentu co má 300dpi, tedy nelze vytvořit menší barevnou plochu popředí než 300x300dpi, kterou bude možné v rámci dokumentu umístit pouze na pozice x,y dané násobky 300.
 +
| valign=top | '''Nastavení jednobarevného popředí reálné využití pouze v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, či kresbou'''. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout změnu obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být více, nebo by měla být kresba obarvena více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí [[cpaldjvu (DjVuLibre)|cpaldjvu]] a následně ji použít. Buď přímo, nebo nejdříve vytáhnout přes [[djvuextract (DjVuLibre)|djvuextract]] a použít samostatně.
 
|-
 
|-
| '''FG44'''=soubor.iw44
+
| valign=top | '''FG44'''=soubor.iw44
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''FGjp'''=soubor.jpg
+
| valign=top | '''FGjp'''=soubor.jpg
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''FG2k'''=soubor.jp2
+
| valign=top | '''FG2k'''=soubor.jp2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''INCL'''=identifikátor
+
| valign=top | '''INCL'''=identifikátor
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''Djbz'''=soubor.jb2
+
| valign=top | '''Djbz'''=soubor.jb2
 
| Vytvoří sdílený slovník černobílých tvarů v jb2 formátu. Bohužel zatím nevím jak má vypadat příslušný jb2 soubor
 
| Vytvoří sdílený slovník černobílých tvarů v jb2 formátu. Bohužel zatím nevím jak má vypadat příslušný jb2 soubor
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| '''PPM'''=soubor.ppm
+
| valign=top | '''PPM'''=soubor.ppm
 
| V případě sestavování DjVu souboru ze souboru ve formátu PPM '''musí být zároveň použita černobílá maska''' (vrstva Sjbz). Obrazové vrstvy popředí a pozadí se pak vygenerují s jejím použitím automaticky.  
 
| V případě sestavování DjVu souboru ze souboru ve formátu PPM '''musí být zároveň použita černobílá maska''' (vrstva Sjbz). Obrazové vrstvy popředí a pozadí se pak vygenerují s jejím použitím automaticky.  
 
|
 
|
 
|}
 
|}

Revision as of 18:32, 20 December 2017

Utilita djvumake sestavuje (podobně jako csepdjvu), z jednotlivých vrstev DjVu soubor.

V tomto případě se však DjVu soubor sestavuje z již hotových komponent, které lze získat kompresí obrazových souborů pomocí cjb2, cjb2 případně cpaldjvu, případně jejich extrakcí z různých DjVu souborů pomocí utility djvuextract a jejich následným sestavením do nového DjVu souboru, ve kterém lze kupř. kombinovat různé masky, obrázky, atp.

Použití djvumake

djvumake výstupní_djvu_soubor [ identifikátor vrstvy=cesta_k_souboru]
Poznámka Vytvoření DjVu souboru ze souboru v PAM formátu, s aplikací připravené černobílé masky (v PBM formátu) enkódované do djvu přes cjb2
djvumake vystupni.djvu Sjbz=maska.djvu PPM=obraz.pnm

V tomto případě se černobílá maska aplikuje při generování obrazových vrstev pozadí na vstupní plnobarevný soubor obraz.pnm podobným způsobem, jako kdybychom použili masku u c44. Rozdíl je především v tom, že se se při sestavování DjVu souboru přes djvumake zřejmě aplikují mechanismy, které nastavují optimální počty řezů (slices) při generování obrazových vrstev pozadí a popředí.

Z hlediska zpracování se mi uvedený způsob vytvoření DjVu souboru osvědčil jako nejefektivnější. Pokud bychom chtěli sestavit DjVu dokument z jednotlivých vrstev, tak bychom je nejprve museli vytáhnout přes djvuextract z již enkódovaných souborů a teprve pak bychom je mohli opět sestavit do jednoho celku.

Přehled identifikátorů a jejich možnosti při importu

Jak je z uvedeného zřejmé, identifikátory odpovídají kódům vrstev o kterých se podrobně píše v kapitole Anatomie DjVu dokumentu. V rámci této kapitoly jsou uvedeny především z toho důvodu, aby bylo jasné, jaké typy dat se v případě jejich použití akceptují.

Typ vrstvy Parametry při použití Poznámka
INFO=w,h,dpi
Sjbz=soubor.jb2
Smmr=soubor.mmr
BG44=soubor.iw44[:n]
BGjp=soubor.jpg
BG2k=soubor.jp2
FGbz=( soubor.jb2 | #barva[:x,y,w,h] ) Jako vrstvu popředí lze použít buď soubor s obrazem v indexovaných barvách, vytvořený přes cpaldjvu, nebo ji lze – v případě že to má být pravoúhlá jednobarevná plocha – nastavit parametricky. Pořadí parametrů je následující:
  1. RGB barva
  2. souřadnice levého dolního roku pravoúhlé plochy (x, y), přičemž bod nula je v levém dolním rohu celého dokumentu.
  3. a její šířka a výška (w, h)

Pozor! Na výsledek má nezanedbatelný vliv DPI dokumentu. Základní rozměr plochy totiž vychází právě z něj. Kupř. jsou-li součty x+w a y+h menší než hodnota DPI, je vygenerován pravoúhlý objekt, jehož strana odpovídá hodnotě DPI, umístěný do levého dolního rohu. V případě dokumentu co má 300dpi, tedy nelze vytvořit menší barevnou plochu popředí než 300x300dpi, kterou bude možné v rámci dokumentu umístit pouze na pozice x,y dané násobky 300.

Nastavení jednobarevného popředí má reálné využití pouze v případě, že je obsahem dokumentu pouze bitonální maska s textem, či kresbou. Díky nastavení barevného pozadí pro určitou oblast lze dosáhnout změnu obarvení. Pokud by těchto oblastí mělo být více, nebo by měla být kresba obarvena více barvami, je lepší nejprve vrstvu popředí připravit jako PNM soubor, pak ji enkódovat pomocí cpaldjvu a následně ji použít. Buď přímo, nebo nejdříve vytáhnout přes djvuextract a použít samostatně.
FG44=soubor.iw44
FGjp=soubor.jpg
FG2k=soubor.jp2
INCL=identifikátor
Djbz=soubor.jb2 Vytvoří sdílený slovník černobílých tvarů v jb2 formátu. Bohužel zatím nevím jak má vypadat příslušný jb2 soubor
PPM=soubor.ppm V případě sestavování DjVu souboru ze souboru ve formátu PPM musí být zároveň použita černobílá maska (vrstva Sjbz). Obrazové vrstvy popředí a pozadí se pak vygenerují s jejím použitím automaticky.