csepdjvu (DjVuLibre)

From DCEwiki
Revision as of 18:36, 19 December 2017 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Utilita csepdjvu je nástroj pro sestavení DjVu svazku z proudu dat.

Na rozdíl od podobného nástroje djvumake očekává na vstupu předpřipravené obrazové soubory enkódované pomocí pamtodjvurle, resp. pbmtodjvurle (nezaměňovat s pnmtorle!) do formátu, který umožňuje rovnou nastavit také datovou strukturu dokumentu. Pojmenovat stránky, vytvořit hyperlinky, atp.