Xerox VersaLink C405DN

From DCEwiki
Revision as of 08:39, 27 July 2017 by Samekma1 (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „==Instalace ve Windows 7/10== * ==Instalace v Linuxu (CUPS)== ==== Důležité výchozí konfigurační volby==== ====Oboustranný tisk z aplikací===…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Instalace ve Windows 7/10

Instalace v Linuxu (CUPS)

Důležité výchozí konfigurační volby

Oboustranný tisk z aplikací

Instalace v MacOS X