Vzdálený přístup do laboratoří

From DCEwiki
Revision as of 14:22, 25 March 2020 by Keny (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Pro zajištění vzdáleného přístupu na laboratorní stroje existují tyto stroje: ; turtle.felk.cvut.cz : Pro přístup na laboratorní stroje Ka…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pro zajištění vzdáleného přístupu na laboratorní stroje existují tyto stroje:

turtle.felk.cvut.cz 
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry kybernetiky (DC)
postel.felk.cvut.cz 
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry řídicí techniky (DCE)