Difference between revisions of "Vzdálený přístup do laboratoří"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (= spice klient)
Line 43: Line 43:
 
Tunel nemusí běžet pořád. Můžete si ho nahodit jen když budete chtít se svou vzdálenou plochou pracovat.
 
Tunel nemusí běžet pořád. Můžete si ho nahodit jen když budete chtít se svou vzdálenou plochou pracovat.
  
===== spice klient ====
+
===== spice klient =====
  
 
; Linux : Můžete použít buď '''spicec''' (klient spouštěný z příkazové řádky), nebo '''spicy''' (GTK klient s GUI). K protunelování spojení lze použít ssh na konzoli.
 
; Linux : Můžete použít buď '''spicec''' (klient spouštěný z příkazové řádky), nebo '''spicy''' (GTK klient s GUI). K protunelování spojení lze použít ssh na konzoli.

Revision as of 11:47, 27 March 2020

Pro zajištění vzdáleného přístupu na laboratorní stroje existují tyto stroje:

turtle.felk.cvut.cz 
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry kybernetiky (DC)
postel.felk.cvut.cz 
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry řídicí techniky (DCE)

Tyto stroje používají speciální vrstvu, ve které je vytvořen ssh jail se skriptem, který po ověření generického uživatele student vybere na základě volby uživatele ze zvolené laboratoře fyzický laboratorní stroj, na kterého přihlásí uživatele přes ssh.

Použití strojů s disklessovým linuxem

Pokud uživateli stačí práce na konzoli, může si spustit tmux a pak již na stroj přistupovat přes stroj postel (nebo turtle) rovnou přes svůj login. Důležité je, aby si poznamenal hostname přiděleného stroje.

Během přihlášení přes uživatele student se stroje přidělují na základě seznamu strojů tak, aby se pokud možno rovnoměrně využívaly všechny stroje v laboratoři. Po odhlášení, nebo ukončení sezení se stroj opět vrátí na seznam. Cílem je předejít situaci, že se všichni uživatelé budou hlásit pouze na jeden či dva stroje, zatím co ostatní stroje zůstanou nevytížené.

Poznámka Pokud je některý laboratorní stroj zrovna vypnutý, či nedostupný, je z tohoto seznamu vyřazen. Stačí se na uživatele student přihlásit znovu a bude ze seznamu přidělen stroj jiný.

Aplikace s GUI

Pokud uživatel přidá parametr "-X" (resp. "-Y"), může skrz ssh připojení protáhnout také okna aplikací, co používají GUI.

Protáhnout lze i celý desktop. A je k tomu několik cest.

Poznámka Aby mohli tímto způsobem přistupovat k aplikacím uživatelé MS Windows, musí mít nainstalovaný X server. Proto doporučuji využít raději Xspice, pro který existují klientské aplikace jak pro MS Windows, tak pro Mac OS X, Linux i Android.

XPRA

Nejjednodušší je použít aplikaci Xpra.

Spice

Nejefektivnější je použít Xspice

Výhodou je, že spuštěná plocha X serveru běží na pozadí, takže na ní lze mít rozdělanou práci a připojit se podle potřeby.

Xspice používá virtuální akcelerovanou grafiku, takže podporuje do určité míry i 3D akceleraci a umožňuje měnit za běhu parametry připojení.

X spice server

Spuštění Xspice serveru je jednoduché. Ideální je využít screen nebo tmux, aby server mohl běžet na pozadí.

username@k23-177:~$ screen -d -m /usr/bin/Xspice --password heslo --xsession /usr/bin/xfce4-session :1
ssh tunel

Abyste se dostali na spuštěný Xspice server, musíte mít nahozený na stroji postel ssh tunel.

notebook:~$ ssh -fN -L 5900:k23-177:5900 username@postel.felk.cvut.cz

Tunel nemusí běžet pořád. Můžete si ho nahodit jen když budete chtít se svou vzdálenou plochou pracovat.

spice klient
Linux 
Můžete použít buď spicec (klient spouštěný z příkazové řádky), nebo spicy (GTK klient s GUI). K protunelování spojení lze použít ssh na konzoli.
MS Windows 
V prostředí MS Windows lze použít virt-viewer a k protunelování putty
Mac OS X 
V prostředí Mac OS X by měl být použitelný Remote Viewer (hledej v adresáři dmg) viz také info zde
Android 
Pro Android existuje na google play aSPICE, ovšem nemám zkušenost s nastavením tunelování portu.

Použití strojů s MS Windows

Laboratorní stroje s MS Windows jsou pouze v rámci infrastruktury Katedry řídicí techniky.

Prozatím na ně není vzdálený přístup není. Přesněji řečeno byl by, ale pouze přes SSH.

Nicméně do budoucna lze zpřístupnit jejich plochu přes RDP, tunelované podobným způsobem, jako když chcete přistupovat na plochu Xspice.