Uživatel:Hermaiv2

From DCEwiki
Revision as of 17:28, 27 October 2015 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inženýrské vzdělání jsem získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně.

V současné době jsem doktorandem ve skupině AA4CC, zabývajícím se distribuovaným řízením formací vozidel - zejména kolon vozidel na dálnici. Školitelem je prof. Ing. Michael Šebek DrSc.