Difference between revisions of "TurtleBot"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka s textem „Kategorie:DC [https://www.turtlebot.com TurtleBot], je robotické zařízení, používané při výuce na Katedře kybernetiky. Jeho "mozkem" je Inte…“)
 
m (Příprava na diskless)
Line 11: Line 11:
 
== Příprava na diskless ==
 
== Příprava na diskless ==
  
Protože se NUC pro TurtleBoty dodává s předinstalovaným Ubuntu, bylo nutné:
+
Parametry NUC7i7DNKE Intel(R) Client Systems verze J85069-205
1, zmenšit diskový odddíl /dev/nvme0np2 na kterém je souborový systém ext4 s Ubuntu
+
:8 jader CPU Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
2, posunout diskový odddíl /dev/nvme0np3 na kterém je swap (ten bude využívat i disklessový OS)
+
:8 GB RAM (1x 8GB modul Kingston + volný slot)
3, vytvořit nový diskový odddíl /dev/nvme0np4
+
:Ethernet Connection I219-LM
 +
:01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
  
Tento nově vytvořený diskový oddíl byl naformátován na souborový systém Btrfs, aby bylo možné subvolume pro systém nainstalovaný přes debootstrap snapshotovat.
+
~# lsmod | grep iw
 +
iwlwifi              151552  0
 +
cfg80211              598016  1 iwlwifi
 +
 
 +
~# cat /proc/partitions
 +
major minor  #blocks  name
 +
 +
  259        0  234431064 nvme0n1
 +
  259        1    524288 nvme0n1p1 EFI flags boot, esp (zachovat)
 +
  259        2  225643520 nvme0n1p2 ext4 Ubuntu (zmenšit) orig 220355, nově 200000
 +
  259        3    8261632 nvme0n1p3 linux-swap (posunout)
 +
 
 +
NUC pro TurtleBoty je dodáván s předinstalovaným Ubuntu, proto bylo nutné:
 +
# zmenšit diskový odddíl <code>/dev/nvme0np2</code> na kterém je souborový systém ext4 s Ubuntu
 +
# posunout diskový odddíl <code>/dev/nvme0np3</code> na kterém je swap (ten bude využívat i disklessový OS)
 +
# vytvořit nový diskový odddíl <code>/dev/nvme0np4</code>
 +
 
 +
Tento nově vytvořený diskový oddíl <code>/dev/nvme0np4</code> byl naformátován na souborový systém [[Btrfs]], aby bylo možné subvolume pro systém nainstalovaný přes debootstrap snapshotovat.
  
 
=== Instalace ===
 
=== Instalace ===
 +
Formátování fs, vytvoření subvolume,…
 +
 +
/mnt# debootstrap --verbose --include=firmware-iwlwifi,isc-dhcp-common,openssh-server,wpasupplicant,nfs-common --variant=minbase --components main,contrib,non-free --arch=amd64 unstable ./
  
příkaz…
+
…snapshot, bind {/dev,/proc,/sys}, chroot
  
 
=== Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi ===
 
=== Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi ===
Line 26: Line 47:
  
 
=== Automatizace procesu ===
 
=== Automatizace procesu ===
 +
oddíl <code>/dev/nvme0np4</code>
  
 
== Úprava instalace disklessu ==
 
== Úprava instalace disklessu ==

Revision as of 14:12, 6 August 2019


TurtleBot, je robotické zařízení, používané při výuce na Katedře kybernetiky. Jeho "mozkem" je Intel NUC, který sice může komunikovat přes ethernet, ale primárně komunikuje přes Wi-Fi.

Zařízení se dodává s předinstalovaným Ubuntu, ale v rámci sjednocení vývojového prostředí je potřeba na něm rozběhat stejnou diskless instalaci, jako v laboratořích.

Jelikož klasické PXE funguje pouze v rámci na ethernetu, jsou TurtleBoty vytvořené podobným způsobem, je virtuální stroje typu Half-Diskless. Rozdíl je pouze v tom, že se při spouštění nepoužívá virtuální disk publikovaný přes NFS, nýbrž lokální NVME disk.

Co to obnáší?

Příprava na diskless

Parametry NUC7i7DNKE Intel(R) Client Systems verze J85069-205

8 jader CPU Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
8 GB RAM (1x 8GB modul Kingston + volný slot)
Ethernet Connection I219-LM
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
~# lsmod | grep iw
iwlwifi        151552 0
cfg80211       598016 1 iwlwifi
~# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name

 259    0 234431064 nvme0n1
 259    1   524288 nvme0n1p1 EFI flags boot, esp (zachovat)
 259    2 225643520 nvme0n1p2 ext4 Ubuntu (zmenšit) orig 220355, nově 200000
 259    3  8261632 nvme0n1p3 linux-swap (posunout)

NUC pro TurtleBoty je dodáván s předinstalovaným Ubuntu, proto bylo nutné:

 1. zmenšit diskový odddíl /dev/nvme0np2 na kterém je souborový systém ext4 s Ubuntu
 2. posunout diskový odddíl /dev/nvme0np3 na kterém je swap (ten bude využívat i disklessový OS)
 3. vytvořit nový diskový odddíl /dev/nvme0np4

Tento nově vytvořený diskový oddíl /dev/nvme0np4 byl naformátován na souborový systém Btrfs, aby bylo možné subvolume pro systém nainstalovaný přes debootstrap snapshotovat.

Instalace

Formátování fs, vytvoření subvolume,…

/mnt# debootstrap --verbose --include=firmware-iwlwifi,isc-dhcp-common,openssh-server,wpasupplicant,nfs-common --variant=minbase --components main,contrib,non-free --arch=amd64 unstable ./

…snapshot, bind {/dev,/proc,/sys}, chroot

Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi

Automatizace procesu

oddíl /dev/nvme0np4

Úprava instalace disklessu

Export adresáře přes NFS

Zkopírování stávajícího obsahu fyzického stroje

Vytvoření zaváděcího disku

1, Zkopírování zaváděcího disku stroje k333-dhcp (soubor k333dhcp.img) do souboru k333stu1.img

k333-lab (NFS) :/srv/boot# cp k333dhcp.img k333stu1.img

2, Připojení souboru k333stu1.img přes losetup na loop0

losetup /dev/loop0 /srv/boot/k333stu1.img

3, Mount diskového oddílu s jádrem a soubory zavaděče

k333-lab (NFS) :~# mount /dev/loop0 /mnt -o offset=$((2048*512))
Poznámka Při namountování musí být použit offset!

4, Zkopírování stávajícího ramdisku a jádra. A úprava souboru /mnt/grub/grub.cfg