Difference between revisions of "TurtleBot"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Úprava instalace disklessu)
m (Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi)
Line 90: Line 90:
 
[[ramdisk#initramfs|Skok]]
 
[[ramdisk#initramfs|Skok]]
  
==== <code>/etc/initramfs-tools/hooks/enable-wireles</code> ====
+
Soubor <code>/etc/initramfs-tools/hooks/enable-wireless</code>, je spustitelný skript, který spustí příkaz <code>update-initramfs -u</code> při sestavení [[ramdisk#initramfs|ramdisku]]. Skript se postará o nakopírování potřebných modulů, utilit, knihoven a konfiguračních souborů pro nahození wi-fi, tak aby byly splněny všechny potřebné závislosti.
 
 
Je spustitelný skript, který se při sestavení [[ramdisk#initramfs|ramdisku]] postará o nakopírování potřebných modulů, utilit, knihoven a konfiguračních souborů.
 
  
 
  #!/bin/sh
 
  #!/bin/sh
Line 115: Line 113:
 
  copy_file config /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf
 
  copy_file config /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf
  
{{Poznámka|Toto je minimální sada nástrojů potřebná k rozběhání pořipojení přes wifi na turtlebotu. Ale pro potřebu testování sítě si můžete přidat i další potřebné nástroje, jako např. '''ping''', '''nc''', '''tcpdump''', aj.}}
+
V tomto ukázkovém skriptu je uvedena pouze je minimální sada nástrojů potřebná k rozběhání připojení přes wifi na turtlebotu. V souvislosti s připojením se ale mohou vyskytnout různé problémy, proto není od věci si do ramdisku přidat i další užitečné nástroje, které umožní testování síťového připojení:
 +
 
 +
{| class="wikitable sortable" |
 +
|-
 +
! Utilita !! Inst. balík !! Použití !! Kolik přidá na objemu ramdisku
 +
|-
 +
| '''ip''' || <code>iproute2</code> || Příkaz '''ip''', se kterým pracuje ''busybox'' má jen omezené konfigurační možnosti, proto je lepší k nastavení sítě použít  standardní nástroj '''ip'''. ||
 +
|-
 +
| '''iwconfig''' || <code>wireless-tools</code> || Příkaz '''iwconfig''' je užitečný v pokud si nejste jisti zda '''wpa_supplicant''' navázal spojení. S jeho pomocí totiž můžete zjistit, zda-li došlo k připojení a pokud si přidáte i nástroj '''iwlist''', který je ve stejném instalačním balíku, tak si můžete vypsat i parametry sítí které vaše wifi vidí. ||
 +
|-
 +
| '''dhclient''' || <code>isc-dhcp-client</code> || Standardně se pro nastavení sítě v [[ramdisk#initramfs|ramdisku]] používá tzv. mikro klient '''udhcp'''. Ovšem v našem případě získanou adresu nebyl schopen nastavit, proto je lepší použít "plnotučného" DHCP klienta. ||
 +
|-
 +
| '''ping''' || <code>iputils-ping</code> || Nástroj '''ping''' vám umožní rychle zjistit zda-li stroj ''na druhé straně sítě'' žije. V nouzi místo něj můžete použít '''telnet''', když po otevření portu na druhé straně odklepnete GET ||
 +
|-
 +
| '''arping''' || <code>iputils-arping</code> || - ||
 +
|-
 +
| '''tracepath''' || <code>iputils-tracepath</code> || - ||
 +
|-
 +
| '''termshark''' || <code>termshark</code> || - ||
 +
|-
 +
| '''nc''' || <code>iputils-ping</code> || - ||
 +
|-
 +
| '''tcpdump''' || <code>tcpdump</code> || - ||
 +
|-
 +
| '''netstat''' || <code>net-tools</code> || - ||
 +
|}
 +
 
 +
{{Poznámka|Busybox, který běží v ramdisku ''by default'' podporuje řadu příkazů, pro které v "plnotučném" systému může existovat samostatná utilita. Pokud ji do ramdisku přes tento skript nakopírujete, tak se použije přednostně.}}
  
 
Obsah souboru '''<code>/etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf</code>'''
 
Obsah souboru '''<code>/etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf</code>'''

Revision as of 18:04, 27 August 2019


TurtleBot, je robotické zařízení, používané při výuce na Katedře kybernetiky. Jeho "mozkem" je Intel NUC, který sice může komunikovat přes ethernet, ale primárně komunikuje přes Wi-Fi.

Zařízení se dodává s předinstalovaným Ubuntu, ale v rámci sjednocení vývojového prostředí je potřeba na něm rozběhat stejnou diskless instalaci, jako v laboratořích.

Jelikož klasické PXE funguje pouze v rámci na ethernetu, jsou TurtleBoty vytvořené podobným způsobem, je virtuální stroje typu Half-Diskless. Rozdíl je pouze v tom, že se při spouštění nepoužívá virtuální disk publikovaný přes NFS, nýbrž lokální NVME disk.

Co to obnáší?

Příprava na diskless

Parametry NUC7i7DNKE Intel(R) Client Systems verze J85069-205

8 jader CPU Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
8 GB RAM (1x 8GB modul Kingston + volný slot)
Ethernet Connection I219-LM
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
~# lsmod | grep iw
iwlwifi        151552 0
cfg80211       598016 1 iwlwifi
~# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name

 259    0 234431064 nvme0n1
 259    1   524288 nvme0n1p1 EFI flags boot, esp (zachovat)
 259    2 225643520 nvme0n1p2 ext4 Ubuntu (zmenšit) orig 220355, nově 200000
 259    3  8261632 nvme0n1p3 linux-swap (posunout)

NUC pro TurtleBoty je dodáván s předinstalovaným Ubuntu, proto bylo nutné:

 1. zmenšit diskový odddíl /dev/nvme0np2 na kterém je souborový systém ext4 s Ubuntu
 2. posunout diskový odddíl /dev/nvme0np3 na kterém je swap (ten bude využívat i disklessový OS)
 3. vytvořit nový diskový odddíl /dev/nvme0np4

Tento nově vytvořený diskový oddíl /dev/nvme0np4 byl naformátován na souborový systém Btrfs, aby bylo možné subvolume pro systém nainstalovaný přes debootstrap snapshotovat.

Instalace

Formátování fs, vytvoření subvolume,…

/mnt# debootstrap --verbose --include=firmware-iwlwifi,isc-dhcp-common,openssh-server,wpasupplicant,nfs-common --variant=minbase --components main,contrib,non-free --arch=amd64 unstable ./

…snapshot, bind {/dev,/proc,/sys}, chroot

Editace grub.cfg

Pro zavádění jádra disklessového systému se využívá zavaděč předinstalovaného Ubuntu. K tomu byla nutná následující úprava souboru /mnt/grub/grub.cfg:

...

Automatizace procesu distribuce na ostatní TurtleBoty

Aby vše fungovalo jak má, musí mít všechny TurtleBoty stejnou výchozí konfiguraci, upravený soubor grub.cfg na předinstalovaném Ubuntu a vytvořený diskový oddíl /dev/nvme0np4, s nainstalovaným ramdiskem s podporou wi-fi a jádrem.

Export NFS adresáře

Na NFS serveru byl vytvořen nový Btrfs subvolume s názvem bullseye, který byl vyexportován přes NFS s následujícími parametry:

/srv/diskless/version/bullseye (rw,fsid=11,nohide,async,subtree_check,no_root_squash)

Výsledek uvedeného nastavení po exportu:

(rw,async,wdelay,nohide,no_root_squash,fsid=11,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)

Úprava instalace disklessu

Po spuštění lokálního systému:

 1. Nahození aplikace wpa_supplicant
 2. Získání adresy přes aplikaci dhclient
 3. Mount NFS adresáře budoucího disklessu


Přejmenování

# hostnamectl set-hostname bullseye

Vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi

Při vytvoření ramdisku s podporou Wi-Fi jsem postupoval podle webové stránky Marka Fargase. Bohužel se ukázalo, že uvedený postup pro připojení přes WPA2 nestačí.

Upozornění Aby fungovalo ověřování přes WPA2, musí mít wpa_supplicant k dispozici další dva jaderné moduly: ccm a ctr[1]. Bez nich funguje pouze anonymní připojení.

Skok

Soubor /etc/initramfs-tools/hooks/enable-wireless, je spustitelný skript, který spustí příkaz update-initramfs -u při sestavení ramdisku. Skript se postará o nakopírování potřebných modulů, utilit, knihoven a konfiguračních souborů pro nahození wi-fi, tak aby byly splněny všechny potřebné závislosti.

#!/bin/sh
set -e
PREREQ=""
prereqs(){
  echo "${PREREQ}"
}
case "${1}" in
  prereqs)
   prereqs
   exit 0
    ;;
esac
. /usr/share/initramfs-tools/hook-functions
manual_add_modules cfg80211 mac80211 iwlwifi iwlmvm ccm ctr
copy_exec /bin/ip
copy_exec /sbin/wpa_supplicant
copy_exec /sbin/wpa_cli
copy_exec /sbin/dhclient
copy_exec /sbin/dhclient-script
copy_file config /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf

V tomto ukázkovém skriptu je uvedena pouze je minimální sada nástrojů potřebná k rozběhání připojení přes wifi na turtlebotu. V souvislosti s připojením se ale mohou vyskytnout různé problémy, proto není od věci si do ramdisku přidat i další užitečné nástroje, které umožní testování síťového připojení:

Utilita Inst. balík Použití Kolik přidá na objemu ramdisku
ip iproute2 Příkaz ip, se kterým pracuje busybox má jen omezené konfigurační možnosti, proto je lepší k nastavení sítě použít standardní nástroj ip.
iwconfig wireless-tools Příkaz iwconfig je užitečný v pokud si nejste jisti zda wpa_supplicant navázal spojení. S jeho pomocí totiž můžete zjistit, zda-li došlo k připojení a pokud si přidáte i nástroj iwlist, který je ve stejném instalačním balíku, tak si můžete vypsat i parametry sítí které vaše wifi vidí.
dhclient isc-dhcp-client Standardně se pro nastavení sítě v ramdisku používá tzv. mikro klient udhcp. Ovšem v našem případě získanou adresu nebyl schopen nastavit, proto je lepší použít "plnotučného" DHCP klienta.
ping iputils-ping Nástroj ping vám umožní rychle zjistit zda-li stroj na druhé straně sítě žije. V nouzi místo něj můžete použít telnet, když po otevření portu na druhé straně odklepnete GET
arping iputils-arping -
tracepath iputils-tracepath -
termshark termshark -
nc iputils-ping -
tcpdump tcpdump -
netstat net-tools -
Poznámka Busybox, který běží v ramdisku by default podporuje řadu příkazů, pro které v "plnotučném" systému může existovat samostatná utilita. Pokud ji do ramdisku přes tento skript nakopírujete, tak se použije přednostně.

Obsah souboru /etc/initramfs-tools/wpa_supplicant.conf

network={
    ssid="jmenowifi"
    #psk="heslowifi"
    psk=989c6426c04864f7f386d12ca3bb776131d5eece0860c6c84f1ce2e1d3bac5ec
}
Poznámka K vygenerování obsahu tohoto souboru můžete použít utilitu wpa_passphrase, která je součástí instalačního balíku wpasupplicant. Řetězec 'psk' se vygeneruje kombinací 'ssid' a plain hesla 'psk'.

Overlay nad NFS

 1. Trvalo téměř týden, než jsme na to díky Marku Beliškovi přišli.