QEMU

From DCEwiki
Revision as of 20:51, 14 April 2011 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

QEMU původně vznikl jako open source virtualizační nástroj, který umožňoval emulovat nejenom hardwarové vybavení virtuálního stroje, ale také architekturu virtuálního procesoru. Tím však byl do značné míry limitován i jeho omezený výkon. Oproti nativnímu prostředí bylo zpomalení 5 až 10 násobné. Proto původní vývojář QEMU - Fabrice Bellard - vyvíjel také jaderný modul kqemu, s nímž bylo zpomalení jen dvojnásobné. Ovšem ten nebyl open source.

Paralelně s ním byl vyvíjen také alternativní jaderný modul qvm86, ale jeho vývoj umřel r. 2005 a definitivně skončil poté co v lednu 2007 Sun uvolnil pod GPL2 VirtualBox Open Source Edition (OSE). Fabrice Bellard na tuto akci reagoval tím, že v únoru 2007 uvolnil pod GPL licencí i kqemu. Ovšem od QEMU verze 0.12.0 (uvolněné v srpnu 2009) je tento modul nepoužitelný, neboť jeho fungování je neslučitelné s možností mapování velkého množství paměti. A tak byl jeho další vývoj ukončen.

QEMU se od verze O.10.1 začalo pozvolna měnit ze samostatného virtualizačního nástroje v administrační nástroj pro KVM a od verze 0.11.0 také pro XEN. Bylo přitom využito jeho rozvinutých možností pro řízení a monitorování virtuálního stroje.

Od verze 0.8.1 bylo možné ke grafické konzoli QEMU přistupovat také vzdáleně, prostřednictvím VNC protokolu a v současné době (0.13.0) se pilně pracuje na integraci protokolu SPICE.