Difference between revisions of "Přehled vývoje infrastruktury pro diskless Debian na katedře DCE"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Diskless Debian v prostředí KVM)
m (Disklessový sendvič)
Line 53: Line 53:
 
== Disklessový sendvič ==
 
== Disklessový sendvič ==
  
Říjen 2017
+
Září 2016
  
 
[[Kategorie:Diskless]]
 
[[Kategorie:Diskless]]

Revision as of 13:46, 18 September 2019

Debian zaváděný po síti se začal používat na katedře DCE při výuce předmětu počítačové systémy od zimního semestru 2005. Potřebnou infrastrukturu (DHCP, TFTP a NFS) zajišťoval tehdejší správce Zdeněk Šebek. Používal tehdy pro ten účel open source variantu linuxové distribuce Red Hat (dnes Fedora) a upravenou verzi zavaděče GRUB, která v sobě měla integrovaný ovladač síťové karty, což umožňovalo zavést bezdiskový linuxový systém klientské stanice po síti.

Na klientských stanicích byl vyhrazen jeden diskový oddíl pro zavaděč GRUB v. 0.97 a druhý pro swap. Na ostatních diskových oddílech pak byly různé instalace MS Windows XP.

GRUB umožňoval kromě zaváděí bezdiskového linuxu podle potřeby měnit u NTFS oddílů typ z NTFS (7) na Hidden NTFS (17) a obráceně, a tím spouštět podle potřeby různé verze MS Windows XP na jednom fyzickém stroji, aniž by mezi nimi docházelo ke kolizím.

Koncem roku 2006 Zdeněk Šebek z katedry odešel a na jeho místo byl přijat Lukáš Moc.

Disc overlay

Zásadním nedostatkem stávajícího řešení bylo, že bezdiskové klientské stanice musely mít v rámci NFS oddělené adresáře s konfigurací (/etc) a adresáře do kterých bezdiskový systém klienta vyžadoval zápis (/var).

Správu bezdiskového linuxu pro klientské stanice převzal Michal Sojka s Pavlem Píšou, kteří jej vyžívali při výuce.

Michal Sojka rozšířil původní GRUB o další ovladače a změnil bezdiskovou distribuci na Debian. Pavel Píša upravil původní koncept tak, aby klientské stanice nevyžadovaly extra adresáře na straně NFS serveru.

Docílil toho využitím unionfs (dnes používáme aufs, který z původního unionfs vyšel). Ten umožnil překrýt systémový adresář transparentní vrstvou, která umožňuje ukládat změny do jiného adresáře - kupř. na lokální disk. Z pohledu uživatele se pak takový překrytý adresář jeví jako kdyby byl normálně zapisovatelný, ale původních souborů se žádná změna nedotkne.

Tento koncept se nazývá overlay filesystem

Virtualizace diskless infrastruktury

S virtualizací se na katedře DCE začal na dvou identických strojích značky IBM Lukáš Moc, který nahradil Zdeňka Šebka, v průběhu r. 2007. Jako virtualizační prostředí byl vybrán Xen, který ve své době znamenal nejvýkonnější open source řešení. Na tyto stroje byl nainstalován SUSE LINUX 10.1

Xen vyžadoval podporu paravirtualizace v jádře hosta i hostitele. Protože šlo o virtualizační řešení, jehož vývoj neprobíhal v rámci hlavní větve linuxového jádra, bylo třeba u většiny distribucí aplikovat na zdrojové kódy linuxového jádra poměrně rozsáhlý patch. To nebylo nutné u distribuce SUSE LINUX 10.1, která měla upravené jádro a potřebné nástroje k jeho administraci dispozici již v podobě binárních balíčků.


Stroj se jménem k335host pak sloužil výhradně potřebám diskless infrastruktury.

  • Přes NFS propagoval systémové adresáře pro bezdiskový Debian a domovské adresáře studentů, a zároveň..
  • hostil virtuální stroj k909, který klientským strojům v laboratořích K2 (laboratoř) a L909 (Strojovna) přiděloval přes DHCP IP adresy a nabízel ke stažení přes TFTP server linuxový kernel s ramdiskem pro diskless Debian.

Tato infrastruktura běžela až do konce letního semestru v r.2009.

Druhý, pojmenovaný dcehost, hostil virtuální stroje, které měly nahradit stávající fyzické stroje sloužící potřebám katedry.


Zavádění přes PXE

Stávající koncept diskless řešení se dal považovat vcelku za ustálený, ale další změnu, si vyžádal upgrade klientských stanic v laboratoři L909 (Strojovna).

Původní verze zavaděče GRUB 0.97 totiž vyžadovala pro bezdiskové zavádění linuxového systému zakompilovaný ovladač síťové karty. Vývoj této verze zavaděče však již byl tou dobou zastaven ve prospěch modernější verze GRUB2, která však měla koncept síťového zavádění navržen jinak a starší verze neměla pro novější typy síťových karet k dispozici potřebné ovladače.

GRUB2 místo zakompilovaných ovladačů využívá PXE, které je součástí všech moderních síťových karet. Na rozdíl od předchůdce nevyžadoval lokální instalaci na klientské stanici, protože jej bylo možné zavést po síti, ale jak se ukázalo, neuměl přes PXE zavést bezdiskový Debian. Nicméně výhody zavádění přes PXE byly natolik zřejmé, že nový správce diskless infrastruktury Aleš Kapica který problém řešil ve spolupráci s Pavlem Píšou, navrhnul kombinaci zavaděče PXELINUX v kombinaci se zaváděním lokálních systémů přes GRUB2.

Ke změnám došlo také na straně fyzického hostitele. Virtuály, které zajišťují služby pro katedru byly přesunuty do jiné virtualizační infrastruktury, takže bylo možné využít oba IBM stroje. Jeden jako hlavní virtualizační stroj a druhý pro zálohování a běh testovacího virtuálního bezdiskového stroje postel.

Stroje byly přeinstalovány na Debian. Stroj k335host změnil jméno na k909b a sesterský stroj dcehost na k909a. I nadále se k virtualizaci používal XEN, protože jejich procesory neměly podporu HW virtualizace, ale služby původního hostitelského stroje k335host a virtuálního stroje k909 byly sloučeny do nového virtuálu k2, postaveného rovněž na Debianu. Kromě publikování uživatelských adresářů přes NFS, DHCP a TFTP na něm byl spuštěn také licenční server pro potřeby laboratoří.

Takový byl stav do konce letního semestru r.2012. Tato koncepce bezdiskových linuxových stanic se osvědčila natolik, že ji Pavel Píša veřejně prezentoval v rámci akce InstallFest 2011

Diskless Debian v prostředí KVM

Poslední velká změna proběhla během prázdnin 2012. Touto změnou byl přesun diskless infrastruktury z virtuálního prostředí XEN do virtuálního prostředí KVM.

První pokus byl sice učiněn již o rok dříve, ale nakonec jsme se rozhodli migraci do virtualizačního prostředí KVM odložit. Výsledkem tohoto prvního pokusu je manuálová stránka KVM (konfigurace sítě).

Toto rozhodnutí se ukázalo zcela na místě, protože se postupem času ukázala použitá virtualizační infrastruktura pro KVM příliš zranitelná při administrátorské chybě. K takové chybě došlo v červenci 2012 a vedla k radikálnímu přehodnocení stávajícího konceptu.

Ve finálním řešení se mimo jiné odrazila i několikaletá veskrze pozitivní zkušenost s NFS a bezdiskovým Debianem, takže výsledkem je infrastruktura, která je schopna ustát i případnou administrátorskou chybu.

Postupem času u nás došlo ke specializaci strojů, takže z hlediska diskless Debianu došlo na stroji k2 opět k oddělení NFS serveru a licenčního serveru od zbylých služeb (DHCP a TFTP). Všechny virtualizované linuxové stroje běží jako bezdiskové - včetně k2 a jejich systémové "disky" poskytuje jeden a týž NFS server, který je z hlediska síťové komunikace zcela odříznutý od vnější sítě. Disk s daty virtuálních strojů se redundantně zrcadlí přes DRBD na záložní stroj, který je v případě potřeby schopen fungovat jako datový i virtualizační, a v pravidelných intervalech probíhá přes rsync zálohování na zcela oddělení diskové pole s Btrfs, kde má každý virtuální stroj samostatné subvolume, které se po každém odzálohování snapshotuje. Díky tomu lze kdykoliv v případě potřeby i zpětně dohledat změny na úrovni souborového systému.

Disklessový sendvič

Září 2016