Nápověda:Navigační panel

From DCEwiki
Revision as of 14:43, 8 August 2008 by Kapica (talk | contribs) (Hyperlinky)
Jump to: navigation, search

http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Sidebar

Úprava navigace postraního panelu

Úpravy navigačního panelu může provádět pouze přihlášený uživatel, který má nastaveno právo editinterface (což je zpravidla administrátor viz Nápověda:Nastavení práv pro mediawiki ). Tvoří jej obsah stránky MediaWiki:Sidebar který může vypadat následovně:

Poznámka
* navigation
** mainpage|mainpage
** Special:Recentchanges|Recent changes
* new heading
** portal-url|portal
** http://www.mediawiki.org|MediaWiki home

Jednotlivé položky postraního panelu lze napsat buď rovnou česky, nebo je lze lokalizovat prostřednictvím "článků" ze jmenného prostoru MediaWiki. Kupř. text "Hlavní strana" je obsahem stránky MediaWiki:Mainpage

Při úpravách navigačního panelu je třeba pracovat obezřetně a pokud možno nezapomenout při přejmenování, přesunutí či přesměrování stránky na novou pozici odkaz upravit, resp. přesunout obsah ze stránky původní na stránku novou.

Sekce

Navigaci lze rozdělovat do jednotlivých sekcí, z nichž každá může mít svůj vlastní titulek. Titulek pro název sekce určuje položka první úrovně odrážkového seznamu. Viz výše uvedený příklad.

Pokud je text titulku shodný s nějakou systémovou hláškou rozhraní (tj. stránkou která existuje ve jmenném prostoru MediaWiki), pak ho tato hláška nahradí. V opačném případě se text zobrazí tak jak je.

Hyperlinky

Linky jsou tvořeny druhou úrovní seznamu.


Poznámka Hyperlink musí mít správnou syntaxi, jinak se sekce nezobrazí

Cíl hyperlinku

Cílem hyperlinku může být libovolná stránka nebo externí link. V případě některých externích hyperlinků, které obsahují v adrese znak "&" je však třeba použít zprostředkující stránku ve jmenném prostoru MediaWiki.

Text

Obsah postraního panelu a toolbox

kód

použití

úpravy omezující určité skupiny uživatelů

Šířka postraního panelu

Šířku postraního panelu lze přenastavit úpravou následujících položek CSS stylu na stránce MediaWiki:Common.css ( resp. od verze mediawiki 1.9 MediaWiki:Monobook.css).

#column-content { margin-left: -15em }
#content { margin-left: 15em }
#p-logo a, #p-logo a:hover { width: 15em }
.portlet { width: 14em }
#p-cactions { left: 14em }

Odlišný postraní panel pro přihlášené uživatele a pro anonymní uživatele

Případné problémy

Změny se nezobrazují

xx

Wikitext v postranním panelu

Viz také