Nápověda:Nastavení práv pro mediawiki

From DCEwiki
Revision as of 09:52, 18 July 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Skupiny uživatelů

Přístupová práva jsou v Mediawiki založena na členství ve skupinách.

Ve výchozím nastavení je přítomno několik základních skupin. Pro každou skupinu (včetně výchozích) lze změnit nastavení práv pomocí speciálního rozšíření Extension:GroupPermissionsManager [1] Pomocí tohoto rozšíření lze také přidávat nové skupiny.

Přiřazování uživatelů do skupin

Registrované uživatele mohou přidávat do skupin ti uživatelé, kteří mají práva výchozí skupiny ... a to dvěma možnými cestami. Buďto pomocí speciální stránky Special:Userrights , která je výchozí součástí mediawiki nebo přes rozšíření Extension:UserRightsList [2]

Rozšíření Special:UserRightsList má tu výhodu, že nemusíte předem znát jméno registrovaného uživatele, kterému chcete upravit členství ve skupinách. Má možnost parametrického vyhledávání a tím pádem je vhodnější pro rychlou a přehlednou správu uživatelů.

Práce se skupinami