Nápověda:Jak spojovat stránky

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

MediaWiki má jednu velmi mocnou vlastnost, které se využívá např. také u šablon. A tou je spojování stránek. Díky tomuto spojování lze tvořit velmi sofistikované stránky

Vložení jiné stránky[edit]

Je základním elementem. Provede se tak, že se do dvou složených závorek umístí název stránky. Aby však nebyl tento název automaticky interpretován jako šablona, musí mu předcházet dvojtečka.

Poznámka
{{:Nápověda:Vložený text}}

Vložený obsah:

Vložený obsah stránky

Že jde skutečně o vložený obsah, to si můžete ověřit když navštívíte stránku Nápověda:Vložený text

Podmíněné vložení jiné stránky[edit]

Při generování výsledného kódu je začleněn veškerý kód z vložené stránky. V případě, že vložená stránka obsahuje kategorizaci, přidají se kategorie z vloženého kódu k těm stávajícím.

Totéž platí i pro poznámky pod čarou. U těch je třeba mít na paměti, že se vygenerují tam, kde se v kódu objeví první instance tagu <references />, což nemusí být vždy žádoucí.

Proto jsou k dispozici dva párové tagy kterými lze ovlivnit přístup generátoru ke vloženému kódu.

<includeonly>[edit]

Je-li kód vkládané stránky uzavřen do tohoto párového tagu, bude interpretován generátorem pouze při vložení jinam.

Toho lze využít zvláště u proměnných v šablonách, které mají být závislé na parametrech stránky do níž je kód vložen, nikoliv na parametrech šablony.

<noinclude>[edit]

Je-li kód vkládané stránky uzavřen do tohoto párového tagu, při vložení kódu stránky jinam naň nebude brán zřetel. Toho lze využít např. právě u výše zmíněného tagu <references />

Poznámka Ukázku toho jak to funguje si můžete prohlédnout v kódu stránky Nápověda:Vložený text vložené v předcházejícím příkladu.