Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce

From DCEwiki
Revision as of 13:27, 8 August 2008 by Kapica (talk | contribs) (Omezení na základě přístupu do jmenného prostoru)
Jump to: navigation, search

Systém MediaWiki ve výchozím nastavení nemá žádné sofistikované možnosti nastavení přístupových práv uživatelům. Využívá pouze malou množinu přednastavených skupinových rolí. Nicméně to neznamená, že by jemnější řízení přístupu k obsahu MediaWiki nebylo možné zajistit. Pro komplexnější nastavení přístupových práv a řízení přístupu k obsahu stránek můžete využít nainstalovaná "rozšíření" ( viz DCEwiki:Extensions ).

Omezení na základě přístupu do jmenného prostoru

Toto v podstatě nejtriviálnější omezení je založeno na tom, že stránka s neveřejným obsahem je vytvořena ve  jmenném prostoru ke kterému má přístup pouze jediná systémová skupina uživatelů. Pouze její členové mají ke stránkám k němu náležejícím přístup.

Tento privátní jmenný prostor byl nadefinován přímo v konfiguračním souboru MediaWiki a zároveň mu byla natvrdo přiřazena uživatelská skupina.

Z praktického hlediska je však toto řešení poněkud nešikovné, protože..

 • Nastavení může provést pouze administrátor serveru natvrdo v kódu konfiguračního souboru LocalSettings.php
 • Přístup nelze nijak dynamicky měnit podle potřeby pro již existující stránky, aniž by nebylo nutné i opravit veškeré odkazy (v případě že byla taková stránka do chráněného jmenného prostoru přesunuta)
 • Pro každou skupinu uživatelů je nutné definovat nadefinovat nový jmenný prostor a vytvořit odpovídající systémovou skupinu.

Výhodu spatřuji snad jen v tom, že se nikdo mimo členy systémové skupiny ke stránce nemá šanci dostat a je velmi nízká pravděpodobnost, že by někdo nedopatřením nastavil přístup nepovolané osobě.

Ukázka aplikace ve stránce:

Nastavení [[Private:hesla]] pro wiki

Omezení na základě zamčení stránky

Nevyžaduje žádné speciální rozšíření, protože zamykat stránky mohou všichni členové skupin, které mají nastaveno oprávnění ... Výhodou je, že lze stránku zamknout pouze na určitý interval, po jehož uplynutí je stránka opět dostupná. Bohužel zamčením stránky lze omezit přístup jen velmi hrubě, neboť zamčení rozlišuje z hlediska uživatelských skupin pouze tři typy uživatelů - správce, přihlášené uživatele a anonymní uživatele.

Omezení na základě nastavení práv pro skupiny

 • V systému [MediaWiki] je několik výchozích uživatelských skupin
 1. user
 2. bureucrat
 3. sysop
 4. bot

Je-li nainstalováno rozšíření ... , lze vytvářet vlastní systémové skupiny a upravovat oprávnění podle potřeby. Bohužel tento způsob má několik nevýhod:

 • Členům skupiny nelze omezit práva jen jen jednu konkrétní stránku či jmenný prostor
 • Členství ve skupině a oprávnění pro skupinu mohou nastavovat pouze členové systémových skupiny, kteří mají přístup ke speciálním stránkám skrze něž se úpravy provádí
 • Autor stránky sám nemá žádnou možnost omezit přístup ke stránce na konkrétní uživatele

Situaci však řeší instalace rozšíření AccessControl

Omezení přístupu na základě uživatelských seznamů