Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce

From DCEwiki
Revision as of 23:02, 30 July 2008 by Kapica (talk | contribs) (Omezení na základě jmenného prostoru)
Jump to: navigation, search

Systém MediaWiki nebyl cíleně navržen tak, aby v něm bylo možno nějak sofistikovaně nastavovat uživatelům přístupová práva. Ve výchozím nastavení se využívá pouze malé množinu přednastavených skupinových rolí.

Lepší řízení přístupu k obsahu MediaWiki lze ale zajistit pomocí "rozšíření" ( tzv. extensions ), která umožní komplexnější nastavení přístupových práv a jejich aplikaci na obsah wiki.

Omezení na základě přístupu do jmenného prostoru

Toto v podstatě nejtriviálnější omezení spočívá v tom, že je stránka s neveřejným obsahem vytvořena ve jmenném prostoru do kterého má přístup pouze pevně definovaná systémová skupina uživatelů.

Jmenný prostor se definuje přímo v konfiguračním souboru MediaWiki a k němu se natvrdo přiřadí skupina

Nastavení Private:hesla pro wiki

Z praktického hlediska je to však řešení poněkud nešikovné, protože..

 • Nastavení může provést pouze administrátor serveru natvrdo v kódu
 • Přístup nelze dynamicky měnit pro již existující stránky
 • Pro každou skupinu uživatelů je nutné definovat nový jmenný prostor a k němu vytvořit systémovou skupinu

Výhodu spatřuji snad jen v tom, že se nikdo mimo členy skupiny ke stránce nemá šanci dostat a je velmi nízká pravděpodobnost že by někdo nedopatřením povolil přístup nepovolané osobně.

Omezení na základě zamčení stránky

Omezení na základě nastavení práv pro skupiny

 • V systému [MediaWiki] je několik výchozích uživatelských skupin
 1. user
 2. bureucrat
 3. sysop
 4. bot

Je-li nainstalováno rozšíření ... jako v tomto případě, lze vytvářet také skupiny vlastní a přidělovat jim jeho pomocí různá dílčí oprávnění. Tento způsob má však několik nevýhodu.

 • Oprávnění nelze omezit jen jen jednu konkrétní stránku či jmenný prostor
 • Práva mohou nastavovat pouze členové systémových skupiny s
 • Uživatel nemá možnost omezit přístup ke stránce na konkrétní uživatele