Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce

From DCEwiki
Revision as of 21:52, 30 July 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Systém MediaWiki nebyl cíleně navržen tak, aby v něm bylo možno nějak sofistikovaně nastavovat uživatelům přístupová práva. Ve výchozím nastavení se využívá pouze malé množinu přednastavených skupinových rolí.

Lepší řízení přístupu k obsahu MediaWiki lze ale zajistit pomocí "rozšíření" ( tzv. extensions ), která umožní komplexnější nastavení přístupových práv a jejich aplikaci na obsah wiki.

Omezení na základě jmenného prostoru

Toto v podstatě nejjednodušší omezení přístupu spočívá v tom, že se v konfiguračním souboru definuje vlastní jmenný prostor a pro něj se natvrdo nastaví uživatelská skupina

Nastavení Private:hesla pro wiki

  • Nastavení může provést pouze administrátor serveru natvrdo v kódu
  • Přístup nelze dynamicky měnit pro již existující stránky


Omezení na základě zamčení stránky

Omezení na základě nastavení práv pro skupiny

  • V systému [MediaWiki] je několik výchozích uživatelských skupin
  1. user
  2. bureucrat
  3. sysop
  4. bot

Je-li nainstalováno rozšíření ... jako v tomto případě, lze vytvářet také skupiny vlastní a přidělovat jim jeho pomocí různá dílčí oprávnění. Tento způsob má však několik nevýhodu.

  • Oprávnění nelze omezit jen jen jednu konkrétní stránku či jmenný prostor
  • Práva mohou nastavovat pouze členové systémových skupiny s
  • Uživatel nemá možnost omezit přístup ke stránce na konkrétní uživatele