Difference between revisions of "Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Omezení na základě jmenného prostoru)
m (Omezení na základě zamčení stránky)
Line 20: Line 20:
 
=Omezení na základě zamčení stránky=
 
=Omezení na základě zamčení stránky=
  
 +
Nevyžaduje žádné speciální rozšíření, protože zamykat stránky mohou všichni členové skupin, které mají nastaveno oprávnění ... Výhodou je, že lze stránku zamknout pouze na určitý interval, po jehož uplynutí je stránka opět dostupná. Bohužel zamčením stránky lze omezit přístup jen velmi hrubě, neboť zamčení rozlišuje z hlediska uživatelských skupin pouze tři typy uživatelů - správce, přihlášené uživatele a anonymní uživatele.
  
 
=Omezení na základě nastavení práv pro skupiny=
 
=Omezení na základě nastavení práv pro skupiny=

Revision as of 23:11, 30 July 2008

Systém MediaWiki nebyl cíleně navržen tak, aby v něm bylo možno nějak sofistikovaně nastavovat uživatelům přístupová práva. Ve výchozím nastavení se využívá pouze malé množinu přednastavených skupinových rolí.

Lepší řízení přístupu k obsahu MediaWiki lze ale zajistit pomocí "rozšíření" ( tzv. extensions ), která umožní komplexnější nastavení přístupových práv a jejich aplikaci na obsah wiki.

Omezení na základě přístupu do jmenného prostoru

Toto v podstatě nejtriviálnější omezení spočívá v tom, že je stránka s neveřejným obsahem vytvořena ve jmenném prostoru do kterého má přístup pouze pevně definovaná systémová skupina uživatelů.

Jmenný prostor se definuje přímo v konfiguračním souboru MediaWiki a k němu se natvrdo přiřadí skupina

Nastavení Private:hesla pro wiki

Z praktického hlediska je to však řešení poněkud nešikovné, protože..

 • Nastavení může provést pouze administrátor serveru natvrdo v kódu
 • Přístup nelze dynamicky měnit pro již existující stránky
 • Pro každou skupinu uživatelů je nutné definovat nový jmenný prostor a k němu vytvořit systémovou skupinu

Výhodu spatřuji snad jen v tom, že se nikdo mimo členy skupiny ke stránce nemá šanci dostat a je velmi nízká pravděpodobnost že by někdo nedopatřením povolil přístup nepovolané osobně.

Omezení na základě zamčení stránky

Nevyžaduje žádné speciální rozšíření, protože zamykat stránky mohou všichni členové skupin, které mají nastaveno oprávnění ... Výhodou je, že lze stránku zamknout pouze na určitý interval, po jehož uplynutí je stránka opět dostupná. Bohužel zamčením stránky lze omezit přístup jen velmi hrubě, neboť zamčení rozlišuje z hlediska uživatelských skupin pouze tři typy uživatelů - správce, přihlášené uživatele a anonymní uživatele.

Omezení na základě nastavení práv pro skupiny

 • V systému [MediaWiki] je několik výchozích uživatelských skupin
 1. user
 2. bureucrat
 3. sysop
 4. bot

Je-li nainstalováno rozšíření ... jako v tomto případě, lze vytvářet také skupiny vlastní a přidělovat jim jeho pomocí různá dílčí oprávnění. Tento způsob má však několik nevýhodu.

 • Oprávnění nelze omezit jen jen jednu konkrétní stránku či jmenný prostor
 • Práva mohou nastavovat pouze členové systémových skupiny s
 • Uživatel nemá možnost omezit přístup ke stránce na konkrétní uživatele