Nápověda:Jak editovat stránku

From DCEwiki
Revision as of 17:04, 17 July 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Základy

Nejdříve si najdete stránku, kterou chcete upravit nebo doplnit. Nahoře na stránce najdete záložku editovat, na tu klikněte a celá stránka se vám objeví opět v okně, do kterého lze psát. Nad oknem je nápis Editace stránky + titul stránky. Pak kliknete na Uložit změny, případně Ukázat náhled (pokud si chcete výsledek zkontrolovat před uložením - rozhodně je to lepší!). Obzvláště noví uživatelé se DŮRAZNĚ ŽÁDAJÍ, aby se naučili náhled požívat a neukládali několikrát po sobě s minutovými odstupy novou, jen trochu pozměněnou verzi: zaplňuje to přehled Posledních změn a snižuje jeho užitečnost. Nebo aspoň u dalších změn zatrhněte políčko "Tato změna je malá editace", aby se daly odfiltrovat. Před uložením změn také URČITĚ vyplňte shrnutí editace, jehož políčko najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku.

Pokud editujete na Wiki články, tak vám doporučujeme, abyste při pohybu po nich nepoužívali v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by stát, že začnete editovat některou se starších verzí vámi dříve vytvořených nebo vámi editovaných stránek.

Při psaní článku dodržujte tyto zásady:

Patří k etice Wiki nemazat nic z cizího textu, vhodné je pouze přidávat a doplňovat. Pokud se vám nelíbí původní text, je dobré se s autorem textu dohodnout o změně.

  Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se odstavce slijí dohromady.

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, znak apostrofu se také nachází vedle klávesy Backspace).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Slova, která mají nebo by měla mít ve Wiki svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 - též Ctrl+Alt+F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 - též Ctrl+Alt+G).

[[Evropa]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W)ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pozor: pokud jde jen o připojení koncovky ke tvaru prvního pádu (např. Neptun - Neptunem), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[Neptun]]em

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Neptunem, ale odkaz povede na správné heslo v 1. pádě.

Tabulka wiki příkazů

Jak to bude vypadat Co napíšete

Začněte odddíl takto:


== Nový oddíl ==

=== Pododdíl ===

==== Pod-pododdíl ====

Jeden nový řádek nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých uživatelů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl.

Ale prázdný řádek začne nový odstavec.

Jeden [[nový řádek]]
nemá žádný vliv na vzhled. 
Může tedy být používán k oddělení
vět uvnitř odstavce.
Podle některých uživatelů to pomáhá
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.

Ale prázdný řádek
začne nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:

aniž byste začali nový odstavec.
Ukončit řádek lze i takto:<br>
aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy se píší snadno:
  • začněte každý nový řádek hvězdičkou
   • více hvězdiček znamená nižší úroveň
* Seznamy se píší snadno:
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň

 1. Číslované seznamy jsou také dobré
  1. velmi organizované
  2. jednoduché k následování
# Číslované seznamy jsou také dobré
## velmi organizované
## jednoduché k následování
 • Seznamy můžete dokonce mísit
  1. a vnořovat je
   • jako tento
* Seznamy můžete dokonce mísit
*# a vnořovat je
*#* jako tento
Definition list 
seznam definic
item 
definice položky
; ''Definition list'' : seznam definic
; ''item'' : definice položky
 • Jedna položka na řádek, neukončovat řádky tvrdým koncem.
Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.

Ruční nový řádek začíná nový odstavec.

 • Toto je primárně určeno pro odsazení citátů, ale užívá se také pro diskuse na diskusních stranách.
: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 POKUD řádek začíná mezerou TAK
  bude naformátován přesně, 
   jak byl napsán;
  písmem s pevnou šířkou;
  řádky nebudou zalamovány;
 KONEC PODMÍNKY
 toto je užitečné na:
  * kopírování předformátovaného textu;
  * popisy algoritmů;
  * zdrojové kódy programů;
  * [[ASCII umění]] a
    chemické struktury;

Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že celá stránka bude široká a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.

 POKUD řádek začíná mezerou TAK
  bude naformátován přesně, 
   jak byl napsán;
  písmem s pevnou šířkou;
  řádky nebudou zalamovány;
 KONEC PODMÍNKY
 toto je užitečné na:
  * kopírování předformátovaného textu;
  * popisy algoritmů;
  * zdrojové kódy programů;
  * [[ASCII umění]] a
     chemické struktury;
Vycentrovaný text.
<center>Vycentrovaný text.</center>
Vodorovná oddělovací čára:

toto je nad ní


a toto pod ní.

Nejvíce je užitečná pro oddělování větví na diskusních stránkách.

[[Vodorovná oddělovací čára]]:
toto je nad ní
----
a toto pod ní. 

Odkazy a obrázky

.
Jak to bude vypadat Co napíšete
V Praze je veřejná doprava.
 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na http://cs.wikibooks.org/wiki/Veřejná_doprava, což je článek s názvem "Veřejná doprava". Podívejte se také na Wikibooks:Jak psát odkazy.

V Praze je [[veřejná doprava]].
Dějiny českých zemí#Československo

je příklad odkazu na jméno oddílu, vizte == nadpisy == nahoře.

Odkazy na neexistující oddíly fungují; je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.
[[Dějiny českých zemí#Československo]]
Tentýž cíl, ale odlišný název: odpovědi.

(Toto je odkaz s rourou.)

Tentýž cíl, ale odlišný název:
[[Wikiknihy:Často kladené otázky|odpovědi]].
Koncovky se začlení dovnitř odkazu: editace, geny
Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
[[edit]]ace, [[gen]]y
Automaticky ukrýt obsah závorky: říše.

Automaticky ukrýt jmenný prostor: Pod lípou.

Server vyplní příslušnou část po rovné čárce (|), když uložíte stránku. Až příště otevřete editační okénko, uvidíte rozšířený odkaz s rourou. Náhled interpretuje zkrácenou formu správně, ale nedoplňuje ji, pokud jste ještě v editačním okénku; rozšířenou versi uvidíte až po definitivním uložení při příští editaci. Totéž se týká následující možnosti.

Automaticky ukrýt obsah závorky:
[[říše (biologie)|]].
Automaticky ukrýt jmenný prostor:
[[Wikiknihy:Pod lípou|]].
Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno:
Montrealais

nebo raději 4; to zobrazí Vaše uživatelské jméno a datum a čas:

Montrealais 08:10 5. 11. 2004 (UTC)
Když vkládáte komentář na diskusní stránku,
měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit
pomocí 3 vlnovek; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno:
: ~~~
nebo raději 4; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
: ~~~~
Počasí v Praze je stránka, která dosud neexistuje.
 • Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
 • Pro vytvoření nové stránky:
  1. Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
  2. Uložte tu stránku.
  3. Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 • Podívejte se na návod, jak vytvořit článek a jak ho pojmenovat.
 • Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
[[Počasí v Praze]] je stránka,
která dosud neexistuje.
Nápověda:Jak editovat stránku

je tato stránka.

Odkazy na sebe se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.
[[Wikiknihy:Jak editovat stránku]]
je tato stránka.

Přesměrování názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek.

#REDIRECT [[Spojené státy americké]]

Odkaz na článek o stejném tématu v jiném jazyce (pro rámeček v jiných jazycích) učiníte takto:[[jazykový kód:Název]]. Nezáleží na tom, kam při editování tyto odkazy napíšete, protože se z textu článku vyjmou, ale doporučuje se umisťovat je na konec editačního okénka.

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. fr:Aide.

Vizte Wikiknihy:Mezijazykové odkazy a seznam jazyků a kódů.

[[fr:Aide]]
[[:fr:Aide]]
Vnější odkaz: Nupedia

Toto je nepojmenovaný odkaz: [1]

Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com

Vnější odkaz: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Toto je nepojmenovaný odkaz:
[http://www.nupedia.com]
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com 
Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
 • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).
Nebo prostě uveďte URL:
http://www.nupedia.com.
Obrázek: logo Wikiknih
 • Důrazně se doporučuje vyplňovat alternativní text, používaný, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, nebo když je text čten. Vizte Alternate text for images pro pomoc s výběrem.
Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]

nebo s alternativním textem

[[Soubor:Wiki.png|logo Wikiknih]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.

[[Soubor:Wiki.png|right|logo Wikiknih]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a bez popisku.

[[Soubor:Wiki.png|right|]]
Všimněte si zvláštní | za slovem right. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: Soubor:Wiki.png


[[:Soubor:Wiki.png]]

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".

Zvuk

Obrázek tornáda[[Média:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]

[[Média:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]

K odkazům na knihy můžete použít odkazy Wikiknihy:ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
Na "Odkazuje sem" a "Související změny" může být odkázáno takto:

Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku a Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku

[[Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku]] a [[Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku]]
Používejte odkazy pro data, aby každý si mohl nastavit svou oblíbenou podobu. Vlastní zobrazení dat si nastavíte v Speciální:Preferences.
[[20. července]], [[1969]],
[[20. 7.]] [[1969]] a [[1969]]-[[07-20]]
se všechny zobrazí jako 20. července 1969, pokud nastavíte předvolbu zobrazení dat na 1. ledna 2001.

Formátování znaků

Jak to bude vypadat Co napíšete

Zdůraznit, silně, velice silně.

 • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
Písmo psacího stroje pro technické termíny.
 • Ze sémantických důvodů by místo toho měl být používán <code>, pokud píšete počítačové programy.
Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.
Můžete použít malý text pro popisky.
Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.
Můžete škrtnout smazaný materiál

a podtrhnout nový material.

Můžete <strike>škrtnout smazaný materiál</strike>
a <u>podtrhnout nový material</u>.

Přehlásky a akcenty:
(Vizte Wikibooks:Zvláštní znaky)
e é e ë i í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿe é e ë i í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkce:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komerční symboly:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Dolní index: x2

Horní index: x2 nebo x²

 • Druhá metoda horního indexu nemůže být používána obecněji,

ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření), protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky. ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

O2


1 ha = 1 E4 m2

Dolní index: x<sub>2</sub>
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x&sup2;


&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


[[kyslík|O<sub>2</sub>]]


1 [[ha]] = [[1 E4 m2]]

Řecké znaky:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematické znaky:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
(Vizte také WikiProject Matematika)

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0.
 • K odmezerování používejte nezalomitelné mezery - &nbsp;.
 • &nbsp; také zabrání konci řádku uprostřed textu, což je ve vzorcích užitečné.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0.

Komplikované vzorce:
  \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Potlačení interpretace příkazů:
Odkaz → (<i>na</i>) [[Wikibooks:Často kladené otázky]]

 • Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 • Potlačuje všechny wiki příkazů, včetně těch, které vypadají jako HTML příkazy.
 • Nepotlačuje odkazy na HTML znaky.
 • K potlačení odkazů na HTML znaky jako je &rarr;, použijte &amp;rarr;
<nowiki>Odkaz &rarr; (<i>na</i>) 
[[Wikibooks:Často kladené otázky]]</nowiki>

Komentář ke zdrojovému textu stránky:
nezobrazí se na stránce

 • Používán na poznámky pro budoucí editory.
<!-- komentujete zde -->

Umístění obsahu

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Podívejte se také na KompaktníObsah.

Vypnutí tlačítka pro editaci

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne tlačítko pro editaci, které se jinak v textu automaticky generuje.

Tabulky

Jsou dva způsoby, jak navrhnout tabulku:

Pro druhý případ a diskusi o tom, kde jsou tabulky případné, vizte en:Wikipedia:How to use tables.

Proměnné

Kód Efekt
{{CURRENTMONTH}} 01
{{CURRENTMONTHNAME}} leden
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} ledna
{{CURRENTDAY}} 24
{{CURRENTDAYNAME}} neděle
{{CURRENTYEAR}} 2021
{{CURRENTTIME}} 19:57
{{NUMBEROFARTICLES}} 2 714

NUMBEROFARTICLES je počet stránek v hlavním jmenném prostoru, který obsahuje odkaz a není přesměrováním, tj. počet článků, pahýlů obsahující odkaz a stránek shrnující odkazy na mnohoznačná slova).

Šablony

MediaWiki, kterou jsme použili, podporuje použití šablon. Šablony jsou kusy standardizovaného textu.

Pokud vás zajímá jaké šablony se zde vyskytují, prostudujte si seznam stávajících šablon. V případě, že mezi nimi naleznete šablonu vhodnou pro vaše použití, prostudujte si dříve než začnete tvořit či upravovat nějakou vlastní šablonu, stránku jak používat šablony.